Gert Zweerus uit Nieuwe-Tonge Koninklijk Onderscheiden

Foto

De heer Gert Zweerus werd zaterdag 14 november 2015 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit.

Zaterdag 14 november 2015 vierde hij zijn 60-jarig jubileum bij muziekvereniging Apollo. Al sinds 1955 is hij lid van deze Muziekvereniging. In 1957 is een drumband samengesteld uit leerlingen "Tamboer" die les hadden van zijn vader Marinus Zweerus. Zijn vader leerde de leden van die drumband - die geen noot konden lezen - vele marsen uit hun hoofd te spelen.

Gert geeft vele kinderen muziekles in verschillende kernen op het eiland. Dit alles doet hij op vrijwillige basis. Hij wordt omschreven als enorm enthousiast en weet mensen erg te motiveren. Omdat het slagwerkclubje iets is uitgedund, betaalt hij zelf de zaalhuur; zo gemotiveerd is hij om jongeren iets te leren.

Ook was hij dirigent van de Muziekvereniging E.M.M. uit Den Bommel, oprichter/dirigent van de jeugdgroep ‘The Young Music Makers' en oprichter/instructeur van de drumband. Door zijn komst in 1968 naar Muziekvereniging E.M.M. bloeide de vereniging op, het ledental werd fors uitgebreid doordat hij de nieuwe jeugdgroep ‘The Young Musicmakers' oprichtte. In 2013 is hij benoemd tot ere-dirigent van de vereniging.
Ook van de Koninklijke Fanfare Apollo Goedereede is hij al meer dan 25 jaar lid. Naast zijn lidmaatschap zet hij zich ook in voor de opleiding van de slagwerkleerlingen. Hij heeft vele leerlingen het "roffelvak" bijgebracht en op hoog niveau afgeleverd. De kwaliteitsverbetering die het slagwerk heeft doorgemaakt kan dan ook volledig op zijn conto worden bijgeschreven.

Zijn muzikale kennis, visie en ervaring is onmisbaar voor Goeree-Overflakkee. Hij wordt dan ook met recht "het muzikale orakel van het eiland" genoemd.