Geschenkwoningen Zuidzijde kunnen weer 25 jaar mee

Foto

Woensdag 28 januari 2015 stond FidesWonen in het teken van de gerenoveerde geschenkwoningen in Zuidzijde (Den Bommel). Negen van de elf woningen die de Zweedse overheid na de watersnoodramp van 1953 schonk aan de toenmalige gemeente Den Bommel, zijn in het bezit van de woningbouwcorporatie. 61 Jaar na de sleuteloverhandiging hebben zij de woningen voorzien van een nieuwe buitenschil.

De woning van de familie Stoop werd door Boeter Bouwbedrijf als eerste opgeleverd en dat was voor Jan Maliepaard (opzichter van FidesWonen), reden om hen een symbolische sleutel te overhandigen. "Om te onderstrepen dat de woningen er zeker weer 25 jaar tegen kunnen", aldus Maliepaard. Ondanks de stromende regen en harde wind namen een stralende heer en mevrouw Stoop, samen met hun kleindochter, de sleutel graag in ontvangst. Een bijzonder moment, omdat dergelijke woningen vaak gesloopt in plaats van gerenoveerd worden.

Eerder die middag overhandigde directeur-bestuurder Gert-Jan van der Valk een cheque ter waarde van € 1.000,00 aan het Watersnoodmuseum. Het museum geeft een beeld van wat er is gebeurd tijdens en na de overstroming van 1 februari 1953. Niet alleen in Ouwerkerk, waar het museum staat, maar in het gehele getroffen gebied. Het museum is gevestigd in de vier caissons die zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste gat in de dijk bij Ouwerkerk. De missie van het museum is Herinneren, Leren en Vooruitkijken. Siemco Louwerse, directeur van het museum, nam de gift in ontvangst. "Het museum wordt opengehouden dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en is afhankelijk van giften om te blijven bestaan", aldus de heer Louwerse. "Mooi dat FidesWonen bij de renovatie van de geschenkwoningen in Zuidzijde oog heeft voor het geschiedenis van deze unieke huizen en dat wil onderstrepen met deze donatie".

Behalve de donatie verzorgt FidesWonen een fotopaneel over hun bijzondere renovatieproject van de geschenkwoningen in Zuidzijde, wat zal worden tentoongesteld bij de Deense geschenkwoning die in het museum te zien is.