Gladheidsbestrijding op Goeree-Overflakkee

In de wintermaanden kan gladheid gevaarlijke situaties opleveren en voor de nodige overlast zorgen. Een gemeente is wegbeheerder en moet zorgen voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen die in haar beheer zijn. De gladheidbestrijding is daarom een belangrijke taak van de gemeente. De wegen in de gemeente Goeree-Overflakkee worden beheerd door vier partijen: gemeente Goeree-Overflakkee, Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.

Gemeente Goeree-Overflakkee
In de gemeente Goeree-Overflakkee hebben de zogenaamde hoofdroutes prioriteit tijdens het strooien. De hoofdroutes zijn de wegen die het meest worden bereden. Als uitgangspunt hierbij geldt dat een inwoner van de gemeente binnen een afstand van 750 meter een gestrooid weggedeelte kan bereiken. Ook risicovolle plaatsen zoals opgangen bij seniorenwoningen en scholen worden sneeuwvrij gehouden.

Bij algehele gladheid door sneeuw of ijzel wordt de gladheid op de routes van het openbaar vervoer, de op- en afritten van de dijk, de doorgaande ontsluitingswegen, wegen binnen de wijken en enkele wegen van het waterschap gelijktijdig bestreden door strooiwagens. Ook wordt dan op de doorgaande fietspaden gestrooid.

Voetpaden worden niet door de gemeente behandeld. Iedere inwoner wordt gevraagd zelf het gedeelte van het voetpad voor zijn of haar woning schoon te houden.

Het Gladheidsbestrijdingsplan 2013 - 2014 van de gemeente Goeree-Overflakkee kunt u downloaden op de website van de gemeente.

Waterschap Hollandse Delta
De wegen buiten de bebouwde kom, die aansluiten op wegen die in beheer zijn van de gemeente, worden beheerd door het Waterschap Hollandse Delta (www.waterschaphollandsedelta.nl). Het Waterschap is dan ook verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding daarvan.

Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland onderhoudt de zogenaamde N-wegen. In de gemeente Goeree-Overflakkee zijn dat de N57, de N59, de N215 en de N498 en de bijbehorende parallelbanen/fietspaden. De gladheidsbestrijding van deze wegen is dan ook een taak voor de Provincie.

Rijkswaterstaat
Ook Rijkswaterstaat heeft een aantal wegen in de gemeente Goeree-Overflakkee in haar beheer. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u veel informatie over hun taken, de situatie op de weg, verkeerswaarschuwingen en wat u zelf kunt doen om veilig de weg op te gaan.