Goedereede neemt actie na klanttevredenheidsonderzoek

De gemeente Goedereede hield in 2009 een enquête onder haar inwoners. 'Waar staat je gemeente' is een uitgebreid landelijk onderzoek waarmee de deelnemende gemeenten een rapportcijfer krijgen voor uiteenlopende beoordelingscriteria. Goedereede scoort goed; de meeste uitslagen liggen ruim boven het gemiddelde, en zelfs hoger dan de uitslagen van de enquête die in 2006 werd gehouden. Ondanks de goede score benoemt de gemeente nu vijf verbeterpunten naar aanleiding van het onderzoek.

'Waar staat je gemeente' is een onafhankelijke enquête die jaarlijks onder begeleiding van een extern bureau wordt gehouden onder een representatieve hoeveelheid inwoners van tientallen gemeenten in Nederland. In 2009 deden 28 gemeenten mee, waaronder de gemeente Goedereede. De resultaten van de enquête geven een duidelijk en onafhankelijk beeld over de mening van de inwoners over de verschillende rollen die zij hebben, de burgerrollen.

Ondanks de goede resultaten leunt de gemeente Goedereede niet achterover, maar blijft streven naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Daartoe heeft de gemeente een vijftal verbeteracties benoemd, die hun oorsprong hebben in het klanttevredenheidsonderzoek: