Goedereede stapt uit stuurgroep herindeling

In december 2010 bood de stuurgroep Herindeling Goeree-Overflakkee twee documenten aan ter instemming van de vier gemeenteraden. In deze documenten wordt volgens de gemeenteraad van Goedereede echter onvoldoende rekening gehouden met de belangen van Goedereede. Instemmen met de plannen zou niet stroken met het dubbelbesluit van de raad van Goedereede en tast de autonomie aan. De gemeente Goedereede zal daarom op geen enkele manier meer meewerken aan het ARHI-proces, en niet meer deelnemen aan overleg over dit onderwerp.

De gemeenteraad van Goedereede is van mening dat de voorgenomen herindeling zeker nog geen feit is. Volgens de raad bieden het Europees Handvest inzake lokale autonomie en het regeerakkoord Vrijheid en Verantwoordelijkheid voldoende houvast voor de argumenten van Goedereede om zelfstandig te blijven. De raad van Goedereede vindt dat op er de rest van het Zuid-Hollandse eiland onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de gemeente. De teksten van het Plan van aanpak gemeentelijke herindelingen en het communicatiekader herindeling 2010 - 2013 gaven aanleiding voor de raad deze documenten niet vast te stellen. Zowel ambtenaren als bestuurders kregen opdracht van de raad om deelname aan het ARHI-proces te staken.

De Stuurgroep Herindeling bestaat formeel uit de vier burgemeesters en vier wethouders van de gemeente op het eiland Goeree-Overflakkee. Vanaf 10 februari 2011 maakt Goedereede dus geen deel meer uit van de stuurgroep en is niet meer betrokken bij de besluitvorming van deze stuurgroep. Uit de motie die tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goedereede werd aangenomen blijkt dat de gemeente Goedereede "zich krachtig en met alle middelen blijft inzetten op het behoud van een zelfstandige gemeente Goedereede". De gemeente Goedereede is één van de initiatiefnemers van het Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten (SVAG) dat op 20 mei een symposium organiseert over de gemeentelijke autonomie.