Goedereede was bloeiende haven in Romeinse tijd

Foto behorende bij Goedereede was bloeiende haven in Romeinse tijd
Foto behorende bij Goedereede was bloeiende haven in Romeinse tijd

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de polder Oude Oostdijk in Goedereede in de Romeinse tijd een bloeiende havenplaats was. Dat dit een bijzondere plek is, bleek al tijdens archeologische opgravingen in de jaren 50 en 80 van de vorige eeuw. Maar deze opgravingen werden nooit uitgewerkt. Totdat archeologen van de Universiteit Leiden en Hazenberg Archeologie zich in 2010 en 2011 bogen over de oude beschrijvingen en het vondstmateriaal. Maandag 13 februari 2012 presenteerden zij de resultaten aan wethouder Frans Tollenaar van de gemeente Goedereede.

Jan Trimpe Burger leidde in 1958-1959 en 1982-1983 opgravingen in de polder Oude Oostdijk naar een nederzetting uit de Romeinse tijd. Tot zijn spijt heeft hij zelf nooit de gelegenheid gehad om dit onderzoek uit te werken. Met financiële hulp van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de gemeente Goedereede konden archeologen van de Universiteit Leiden en Hazenberg Archeologie de afgelopen jaren de opgravingen alsnog analyseren. Door het bestuderen van de grondsporen en de vondsten konden ze steeds meer details in kaart brengen. Zo hebben zij een beeld kunnen schetsen van het leven in deze havenplaats in de Romeinse tijd.

Uit de opgravingen kwam destijds vooral veel Romeins aardewerk tevoorschijn. Die grote hoeveelheid aardewerk is opvallend in vergelijking met het kleine aantal teruggevonden grondsporen van fundamenten van huizen. De nederzetting was niet groot. Op het opgegraven deel (twee derde van de nederzetting ligt nog onder de grond) zullen niet meer dan dertig mensen tegelijkertijd hebben gewoond. Maar de opgegraven aardewerken borden, potten en bekers waren genoeg voor een nederzetting van wel honderden bewoners. Hier lag blijkbaar niet zomaar een nederzetting, maar een echte handelsnederzetting. Wie de stichters ervan waren, is niet duidelijk: de lokale bevolking of de Romeinen? Sommige vondsten wijzen erop dat mensen uit de omgeving zich hier vestigden. Andere vondsten tonen dat ook het Romeinse leger bijdroeg aan de ontwikkeling van de havenplaats.

TENTOONSTELLING:
De kleine tentoonstelling met vondsten uit de Oude Oostdijk in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee te Sommelsdijk krijgt een nieuwe look. De vernieuwde tentoonstelling is vanaf 1 mei 2012 te zien, wanneer het Streekmuseum haar deuren opent voor het zomerseizoen.

PUBLICATIES:
Naast een wetenschappelijke publicatie is ook een publieksvriendelijk boekje uitgegeven, verkrijgbaar via www.hazenbergarcheologie.nl.
Goedereede-Oude Oostdijk. Een havenplaats uit de Romeinse tijd.
Door: J. de Bruin, G.P.A. Besuijen, H.A.R. Siemons en R.J. van Zoolingen. (199 pagina's, soft cover)
Goedereede, haven in het Romeinse Rijk.
Door: J.L. Bolt. (42 pagina's, hard cover)