Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Goeree-Overflakkee begint met uitbetalen energietoeslag 2023

Foto

Gemeente Goeree-Overflakkee treft voorbereidingen voor het uitbetalen van de energietoeslag voor 2023. De gemeente stort zo veel mogelijk de toeslag automatisch op de bankrekening van inwoners die daar recht op hebben. Dat gebeurt vóór 1 december 2023. Vanaf 1 december 2023 kunnen inwoners die ook recht denken te hebben zelf de energietoeslag 2023 aanvragen.

De toeslag van € 1300,- is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen en is bestemd voor het betalen van de hogere energiekosten. Ook vorig jaar was er een energietoeslag. De gemeente keerde toen in totaal 1.715 keer de energietoeslag 2022 uit. De komst van de energietoeslag voor 2023 was al lange tijd bekend. Maar pas in oktober werd het voorstel hiervoor in de Eerste Kamer goedgekeurd.

Uitbetaling energietoeslag gaat zo veel als mogelijk automatisch
De energietoeslag 2023 wordt voor 1 december 2023 automatisch betaald aan inwoners van wie het inkomen bij de gemeente bekend is. Dit zijn onder andere inwoners met een bijstandsuitkering, een uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (IOAW- of IOAZ-uitkering) of een periodieke uitkering voor het dagelijks levensonderhoud voor zelfstandigen (BBZ-uitkering levensonderhoud). Per huishouden is er één energietoeslag.

Op hetzelfde moment wordt gekeken naar alle andere huishoudens die in 2022 energietoeslag kregen. Er wordt gecontroleerd of ze voor 2023 ook voldoen aan de voorwaarden. Zo ja, dan krijgen ze ook automatisch de energietoeslag 2023 gestort. Ook de groep AIO-gerechtigden wordt hierbij meegenomen. Dat zijn ouderen die geen volledige AOW ontvangen en daarom een aanvulling op hun inkomen krijgen.

Vanaf 1 december mogelijk om zelf aanvraag te doen
De gemeente heeft niet van alle inwoners de inkomensgegevens in beeld. Voor de groep inwoners die wel recht heeft op energietoeslag maar het geld niet automatisch kreeg, is er de mogelijkheid om zelf een aanvraag te doen. Dat kan vanaf 1 december 2023 op www.goeree-overflakkee.nl/energietoeslag. Aanvragen kan tot en met 31 mei 2024.

De voorwaarden zijn zo veel mogelijk hetzelfde als in 2022
Dat betekent dat de toeslag is voor huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. Daarbij kijkt de aanvrager naar het gezamenlijke inkomen van november, inclusief vakantietoeslag. De gemeente keert de energietoeslag alleen uit aan inwoners van 21 jaar of ouder. Ook moet de inwoner in het bezit zijn van een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning.

Daarnaast moet er sprake zijn van een zelfstandige woonruimte, dus met een eigen voordeur, keuken en badkamer. Denkt u recht te hebben op de energietoeslag 2023? Controleer dan eerst op de bankrekening van uzelf of uw partner of u het geld al heeft gekregen. Zo niet, vul dan vanaf 1 december het aanvraagformulier in.

Moeite om rond te komen?
Aarzel niet om hulp te vragen! Zo kan voorkomen worden dat schulden oplopen en problemen groter worden. De gemeente kijkt graag samen met inwoners naar de mogelijkheden.