Goeree-Overflakkee is energieneutraal in 2030

Goeree-Overflakkee heeft vele kansen om zich te profileren op het gebied van duurzaamheid. In het bijzonder met duurzame energie. Om deze kansen ten goede van het eiland te laten komen, hebben de vier gemeenteraden ingestemd met de door het ISGO opgestelde beleidsvisie Energieneutraal Goeree-Overflakkee 2030. Hierin staat de ambitie om een energieneutraal eiland te zijn in 2030 centraal.

De bedoeling is dat op het eiland in 2030 net zoveel energie wordt geproduceerd als door huishoudens, verkeer, bedrijven en dergelijke op Goeree-Overflakkee wordt verbruikt.

De beleidsvisie richt zich op de volle breedte van het energievraagstuk. Alle kansen die het eiland biedt aan duurzame energieopwekking en energiebesparing worden aangegeven. Duurzaamheid is nadrukkelijk meer dan alleen het besparen van energie of het treffen van milieumaatregelen (people-profit-planet).

De beleidsvisie dient als leidraad om als regio voortvarend in te zetten op de overgang van fossiele energie naar duurzame energie. Dat kunnen de gemeenten en het ISGO natuurlijk niet alleen. Draagvlak en bereidwilligheid tot actie en samenwerking door bewoners, maatschappelijke organisatie en bedrijven op het eiland, maar ook met partijen daarbuiten, zijn een vereiste voor succes. Met de ambitie om een energieneutraal eiland in 2030 te willen zijn, versterkt het eiland haar huidige koppositie in Nederland als duurzaam eiland!

De gemeenteraad van Middelharnis heeft in een motie aangegeven waar mogelijk zelfs een hoger ambitieniveau na te willen streven dan de in de beleidsvisie geformuleerde doelstellingen. De wens is om de energieneutrale status al eerder dan 2030 te bereiken en nadrukkelijk in te zetten op andere vormen van duurzame energieopwekking, naast windenergie. De ambities moeten goed ingepast worden in de ruimtelijke visie en het beleid voor recreatie en toerisme.