Goeree-Overflakkee scoort gemiddeld in onderzoek

logo_goeree-overflakkeeDe gemeente Goeree-Overflakkee hield in het najaar van 2013 een enquête onder haar inwoners. 'Waarstaatjegemeente' is een uitgebreid onafhankelijk onderzoek waarbij de antwoorden van inwoners rapportcijfers opleveren voor de deelnemende gemeenten. Onlangs presenteerde het onderzoeksbureau het definitieve rapport.

De gemeente Goeree-Overflakkee scoort gemiddeld op tal van onderwerpen en bovengemiddeld goed op het gebied van reiniging; het schoonhouden van de straten en het ophalen van huisvuil.

Een extern bureau houdt jaarlijks een onafhankelijke enquête 'Waarstaatjegemeente'. De enquête vindt plaats onder een representatieve hoeveelheid inwoners van een aantal gemeenten in Nederland. Goeree-Overflakkee was een van de 23 gemeenten die in het najaar van 2013 deelnamen aan het onderzoek.

De resultaten van de enquête geven een duidelijk en onafhankelijk beeld over de mening van de inwoners over de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners veiligheid en maatschappelijke zorg belangrijke onderwerpen vinden. Op de meeste aspecten heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een vrij gemiddelde score, hetgeen geen slecht resultaat is voor een nieuwe gemeente. Op het gebied van reiniging scoort de gemeente goed; inwoners zijn tevreden over het schoonhouden van de straten en het ophalen van huisvuil.

De gemeente Goeree-Overflakkee streeft continue naar een optimale dienstverlening. De mening van haar inwoners geeft de gemeente belangrijke informatie om haar dienstverlening verder te verbeteren. Het onderzoek van 2013 is de eerste keer dat ‘Waarstaatjegemeente' in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee werd gehouden. De resultaten kunnen daarom worden benut als nulmeting.