GroenLinks G-O steunt meldpunt vuurwerkoverlast

Sinds zondag 22 december 2013 is het meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer opengesteld. Het is het tweede jaar dat mensen rond de jaarwisseling daar de overlast van vuurwerk kunnen melden. Het meldpunt is een initiatief van 15 lokale GroenLinks-fracties, waaronder GroenLinks Goeree-Overflakkee. Het initiatief wordt ondersteund door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

De initiatiefnemers willen met het meldpunt de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld brengen. Elk jaar wordt er weer meer en zwaarder vuurwerk afgestoken en neemt schade en het aantal vuurwerkslachtoffers toe. Oud en Nieuw is voor veel mensen steeds minder een feestje. De meldingen worden gebruikt om bij de landelijke en lokale politiek aan te dringen op maatregelen tegen vuurwerkoverlast. De initiatiefnemers zouden het liefst zien dat vuurwerk alleen bij professionele shows wordt afgestoken en niet door amateurs.

Vorig jaar stroomden er in twee weken tijd ruim 80.000 klachten binnen bij het meldpunt. De meeste klachten gingen over te vroeg afgestoken vuurwerk, harde knallen en onveilige situaties op straat. Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl is opengesteld tot vrijdag 4 januari 2014. De meldingen worden daarna gebundeld in een rapport dat begin 2014 aan de Tweede Kamer en de burgemeesters van 15 gemeenten zal worden aangeboden.