Groot windmolenpark op het eiland definitief

Het kabinet heeft officieel vastgesteld dat er daadwerkelijk een groot windmolenpark komt op onder andere Goeree-Overflakkee en bij de Krammersluizen. Dit schrijven de ministers Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Henk Kamp (Economische Zaken) in hun Structuurvisie Windenergie op Land, die ze maandag 31 maart 2014 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

In totaal heeft het kabinet 11 gebieden aangewezen waar grote windmolenparken op land mogen komen. Het Rijk en provincies zijn het eens over de plaatsing van 6000 megawatt aan windenergie op land in 2020. De 11 gebieden dragen hier voor de helft aan bij.

Waar in deze 11 gebieden precies de windmolenparken komen te staan, is nog niet bekend. De exacte plaatsen van de windmolenparken worden pas later bekend gemaakt, pas als initiatiefnemers een concreet voorstel doen en de Rijkscoördinatieregeling starten

DeltaFiber