Grote betrokkenheid tijdens Opschoondagen Goeree-Overflakkee

Foto

Op 25 en 27 maart 2015 vonden in de gemeente Goeree-Overflakkee op verschillende locaties opruimacties plaats in het kader van de landelijke Opschoondag op 28 maart, tijdens de Week van Nederland Schoon. Scholieren en vrijwilligers keerden voldaan terug met meer dan 100 zakken zwerfafval.

Opschoondagen scholen
Op woensdag 25 maart namen ongeveer 700 leerlingen van twaalf basisscholen op het eiland deel aan een opschoondag. De kinderen ruimden zwerfafval op van schoolpleinen, in straten en in speeltuintjes.

Opruimacties Dorpsraad Ooltgensplaat
Op vrijdag 27 maart maakten leerlingen van CBS De Hoeksteen, samen met de Dorpsraad Ooltgensplaat, het strandje van Ooltgensplaat schoon. De tien volle afvalzakken bestonden uit blikjes, plastic tassen en flessen.

Op zaterdag 28 maart, tijdens de landelijke Opschoondag, nam de Dorpsraad weer deel aan een opruimactie. Zij gingen met veel enthousiasme aan de slag om Ooltgensplaat zwerfafval vrij te maken. Ook de bewoners van zorgboerderij De Goede Zorg hielpen weer mee en maakten de Langeweg en de carpoolplaats bij de Schaapsweg vrij van zwerfafval.

Enthousiasme
Het gemeentebestuur en de deelnemende dorpsraad willen sponsors en vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens de geslaagde opschoondagen. Samen hebben zij gezorgd voor een schonere gemeente. Dankzij het enthousiasme krijgt de actie zeker een vervolg!

Nederland Schoon
Het doel van Nederland Schoon is een zichtbaar en merkbaar schoner Nederland. Als afval op straat of in de natuur terecht komt en niet wordt opgeruimd, duurt het dagen tot jaren voordat het is vergaan. Traditiegetrouw vindt elk jaar in maart een landelijke Opschoondag plaats.