Handhaving op toegangsbepalingen Grevelingen

Foto

In het weekend van zaterdag 16 juli 2022 zijn er door Staatsbosbeheer, Politie Landelijke Eenheid en Rijkswaterstaat weer tientallen controles uitgevoerd in en om de Grevelingen. Samen met onder andere de lokale en regionale basisteams van de politie, handhaving gemeente Schouwen-Duiveland, douane en belastingdienst werden er in totaal 28 processen-verbaal opgemaakt en tientallen waarschuwingen gegeven.

‘TBB gebied’
Eén van de vele constateringen waar tegen is opgetreden is de betreding van zogenaamd ‘TBB gebied’. TBB staat voor toegangsbeperkingsbesluit en regelt binnen een Natura 2000 gebied de voorwaarden voor betreding. Binnen dit besluit zijn een aantal delen van Grevelingen niet toegankelijk om de aanwezige natuurwaarden te beschermen. Deze gebieden zijn in het veld en in het water aangegeven met fysieke bebording en zijn op verschillende (vaar)kaarten gearceerd om de recreant te wijzen op deze beperking. Echter bleek dat op verschillende locaties mensen deze gebieden toch betraden; tegen hen zijn een boetes uitgeschreven.

Ankerbol
Tijdens zwoele, windstille zomeravonden wordt er in grote delen van het meer geankerd. Ook afgelopen dagen werd dit veel gezien. Binnen de BPR, wetgeving op het water, is geregeld dat een ankerend schip voorzien moet zijn van een ankerbol en na zonsondergang ook van een rondom zichtbaar wit toplicht. De aanwezige surveillanten hebben mensen geïnformeerd en op de hoogte gebracht van deze regelgeving.

Varen onder invloed
Politie Landelijke Eenheid maakte tijdens de handhavingsactie gebruik van een mobiele unit waarin ook een ademanalyseapparaat is geplaatst. Tijdens de controles werden schippers met een verdenking op het gebruik van alcohol onderworpen aan een ademanalyse op een voorselectieapparaat.

Opvallendheden
Vanwege de hoge temperaturen geldt er momenteel een hoog risico op natuurbranden. Om die reden is er in de verordening geregeld dat er bij dit risico een verbod is op open vuur en barbecues.

Tijdens de controles is er door de Belastingdienst gecontroleerd op voertuigen. Hierbij is één naheffing geïnd. De douane heeft verschillende controles op rode diesel uitgevoerd.

Ook werden er opvallend veel schippers gezien die staand voeren zonder vaarbewijs, op pad waren zonder vaarbewijs of waarbij een registratieteken op het vaartuig miste.

Samenvattend kan er gesteld worden dat er door de inzet van de samenwerkende diensten weer een stap is gezet in het heel, schoon en veilig maken en houden van dit Natura 2000 gebied, waarbij toezicht en handhaving bijdraagt in het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen.