Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Handtekening onder nieuwe prestatieafspraken voor volkshuisvesting

Foto

Huurdersverenigingen, gemeente Goeree-Overflakkee en woningcorporatie Oost West Wonen tekenden dinsdag 12 december 2023 de lokale prestatieafspraken voor 2024. De ondertekening vond plaats op het kantoor van Huurdersvereniging Goeree-Overflakkee. De prestatieafspraken gaan over belangrijke thema’s op het gebied van volkshuisvesting op het eiland. Denk daarbij aan de omvang en groei van de sociale woningvoorraad, betaalbaarheid en kwaliteit van huurwoningen, verduurzaming en de huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen op Goeree-Overflakkee.

Het vastleggen van de prestatieafspraken is geen wettelijke verplichting, maar de betrokken partijen vinden het belangrijk om ieder een volwaardige bijdrage te leveren aan de volkshuisvesting op het eiland. De afspraken voor 2024 zijn gebaseerd op de Nationale Prestatieafspraken, de Regionale Realisatie Agenda en de woonvisie van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Inzet op beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming
Bij de ondertekening van deze overeenkomst zijn de partijen doordrongen van de grote vraag naar woningen op Goeree-Overflakkee. De komende jaren spannen zij zich in om naar vermogen nieuwbouw te realiseren. In de periode van 2024 tot 2030 willen de woningcorporatie en de gemeente gezamenlijk ongeveer 700 nieuwbouwwoningen in de sociale huursector realiseren.

De gemeente werkt onder andere toe naar een meer evenwichtige verdeling in de woonvoorraad met 30% sociale huurwoningen op Goeree-Overflakkee. Ook stuurt zij aan op de totstandkoming van voldoende woningen voor mensen met een middeninkomen. Naast belangrijke afspraken om de nodige realisatie van nieuwbouw te kunnen versnellen, komen ook de thema’s betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming aan bod in de prestatieafspraken.

“Het is mooi om te zien dat we gezamenlijk aanvoelen wat er nodig is en daar resultaten op willen boeken. Het tekenen van deze afspraken voelt dan ook in geen geval als formaliteit. Er liggen concrete afspraken en het is duidelijk wat we van elkaar verwachten. Op die gezamenlijke inspanningsverlichting kunnen we verder bouwen,” vertelt Marleen van de Kamp, directeur-bestuurder bij Oost West Wonen.

Samen werken aan thuis op Goeree-Overflakkee
“We staan voor Goeree-Overflakkee voor een grote opgave, op het gebied van volkshuisvesting. Om tegemoet te kunnen komen aan de woningbehoeften onder onze inwoners, is de samenwerking tussen de woningcorporatie, de huurdersvereniging en de gemeente cruciaal. Daarom is het fijn dat we deze afspraken samen hebben gemaakt. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten,” aldus Wethouder Daan Markwat.

“Voor ons als huurdersvereniging zijn de prestatieafspraken een belangrijk middel om te kunnen volgen of de doelstellingen op het gebied van bouwen van woningen, het duurzaamheidsprogramma en het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaar houden van het woningaanbod gestalte krijgen. Ook hebben de huurdersverenigingen hiermee meer inspraak als het gaat om zaken die belangrijk zijn voor huurders,” vertellen Ger Gertenbach van Huurdersvereniging Goeree-Overflakkee en Cees Grinwis van Huurdersvereniging Goedereede.

De opgaven op het gebied van volkshuisvesting zijn groot en dit vraagt om inspanning van alle partijen. Naast de inspanning op de vastgelegde afspraken binnen deze overeenkomst, is flexibiliteit en aanpassingsvermogen noodzakelijk. De vorming van het nieuwe kabinet zorgt voor een turbulent landschap en mogelijke impact op de bestaande (Nationale) prestatieafspraken.