Herkent u de signalen van ouderenmishandeling?

logo_goeree-overflakkeeOp 15 juni 2014 is internationaal aandacht gevraagd voor ouderenmishandeling op de ‘World Elderly Abuse Awareness Day'. Ouderenmishandeling is een schrijnend en groeiend probleem in onze samenleving. De gemeente Goeree-Overflakkee en JSO, een kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein, werken samen om de aanpak van ouderenmishandeling goed op de agenda te krijgen en zo mishandeling aan te pakken en het welzijn van ouderen te bevorderen.

1 op de 20 ouderen slachtoffer
Door de toenemende aandacht voor oudermishandeling, wordt er beter gesignaleerd en neemt het aantal meldingen jaarlijks toe. In de meeste gevallen is er sprake van psychische mishandeling (69%) bij vrouwen (74%). Ook komt financiële uitbuiting veel voor. Slechts 9% van de meldingen gaat om een oudere die in een zorginstelling woont. Recent onderzoek wijst uit dat in Nederland per jaar ongeveer 160.000 ouderen slachtoffer zijn van mishandeling. Dit is 1 op de 20 ouderen!

Risicofactoren
Gebleken is dat eenzaamheid en afhankelijkheid van ouderen risicofactoren zijn voor mishandeling. Ouderenmishandeling komt vooral voor in gezins- of familierelaties (85% naaste familieleden). Dit betekent dat de mishandelde ouderen geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van degene die hen mishandelt. Bij intensieve zorg is de overbelasting van de verzorger/verpleger ook een belangrijke risicofactor.

We kunnen er samen iets aan doen
Op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld zijn organisaties verplicht adequaat te handelen bij een vermoeden van ouderenmishandeling. Medewerkers van Curamare, Stichting Zijn, Sjaloom en de BAVO volgden in het voorjaar van 2014 al een door JSO verzorgde training. Om uitvoering te kunnen geven aan deze uitgebreide training hebben de cursisten hulp nodig van bijvoorbeeld verzorgenden en thuiszorgmedewerkers. Zij hebben immers nauw contact met de ouderen en vervullen een belangrijke signaalfunctie bij het herkennen van ouderenmishandeling. Om deze mensen ook te informeren over ouderenmishandeling en te leren hoe zij de signalen kunnen herkennen, wordt op 26 juni nog een training gegeven.

Meer informatie
Heeft u ook vermoedens van ouderenmishandeling? Of wilt u zelf hulp? Bel voor advies naar het Zorgpunt van de GGD Rotterdam Rijnmond 010 - 443 87 77.