Het vernieuwde windpark Battenoert officieel geopend

Foto behorende bij Het vernieuwde windpark Battenoert officieel geopend
Foto behorende bij Het vernieuwde windpark Battenoert officieel geopend

De opschaling van windpark Battenoert is nagenoeg afgerond. In de kantine van voetbalvereniging N.T.V.V. onthulde wethouder Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee dinsdag 15 maart 2016 met één druk op de multitouchtafel een overzichtsfoto van het vernieuwde windpark. Daarmee werd windpark Battenoert officieel geopend en begonnen de windturbines te draaien.

De zeven oude turbines van Windpark Battenoert waren technisch gezien nog in orde en hadden daarom moeiteloos nog enkele jaren kunnen doordraaien. Toch besloot Coöperatie Deltawind dit windpark te vernieuwen en op te schalen, vanwege de kans om op deze locatie veel meer duurzame energie te produceren. De vier nieuwe windturbines van het type Enercon 101 direct drive produceren vier keer zoveel energie als het vorige windpark dat bestond uit zeven windturbines. De oude turbines worden in het buitenland gereviseerd en hergebruikt.

Lokaal opgewekte stroom
Het nieuwe windpark Battenoert heeft een vermogen van 12,2 MW en produceert daarmee circa 40 miljoen kWh per jaar. Genoeg stroom om zo'n 11.000 huishoudens te voorzien van elektriciteit. Via platform Vandebron kan deze lokaal opgewekte duurzame energie worden afgenomen. Doordat Vandebron de garanties van oorsprong (GVO's) koopt is dit met recht volledig groene stroom te noemen. Leden van Coöporatie Deltawind krijgen een korting wanneer ze via dit platform stroom afnemen. Maandag bleek dat inmiddels alle stroom is verkocht.

Feest voor Enercon
Met de windpark Battenoert realiseert de leverancier van de windturbines, Enercon, haar 1000e megawatt in Nederland. Om dit heugelijke feit met hen te vieren overhandigde Deltawind een grote taart, die speciaal voor deze gelegenheid in de vorm van een windturbine was gemaakt door Bakkerij Koese. Monique Sweep, directeur van Coöperatie Deltawind en Hans-Dieter Kettwig, CEO van Enercon, sneden samen de taart aan als symbool voor de goede samenwerking die in de toekomst vervolgd gaat worden.

Zonder leden geen windpark
Gezien de beperkte ruimte in de kantine van voetbalvereniging N.T.V.V. waren voor de opening alleen obligatiehouders die direct hebben geïnvesteerd in windpark Battenoert uitgenodigd. Later in het jaar worden alle leden van Deltawind uitgenodigd om het vernieuwde windpark te bekijken. Andries Middelbos, beleidsmedewerker van Deltawind en voor de gelegenheid gastheer, bedankte alle betrokken partijen voor hun bijdrage in de realisatie van het windpark. Via de multitouchtafel van Onwijs doorliep hij het gehele proces. Hij bedankte de obligatiehouders en leden van Deltawind voor hun investering in het windpark. Om de financiering rond te maken speelde de Triodos Bank een belangrijke rol. GMB nam in opdracht van Enercon onder meer de funderingen van de windturbines voor haar rekening. Enercon bouwde als leverancier de vier nieuwe turbines van windpark Battenoert. Als netbeheerder trok Stedin de stroomkabel zodat de stroom bij de mensen thuis kan komen. De Vrije Energie Producent neemt de ‘grijze stroom' af van Windpark Battenoert. Doordat platform Vandebron Garanties van Oorsprong (GVO's) koopt kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee hun lokaal opgewekte groene stroom inkopen via Vandebron.

De officiële opening
Na het bedanken van alle betrokken partijen was het tijd voor de officiële opening waarvoor wethouder Frans Tollenaar (SGP) aanwezig was. Voordat hij de opening zou verrichten benadrukte hij het belang van het vernieuwde windpark Battenoert. "De gemeente heeft een windopgave liggen voor het realiseren van maximaal 225 MW aan windenergie op het eiland. De opwaardering van windpark Battenoert draagt hieraan bij. Belangrijk bij het realiseren van windenergie is het zorgvuldig omgaan met de bevolking en eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat vergt veel inspanning en een goede samenwerking met alle partijen. Samen werken we aan een duurzame samenleving op Goeree-Overflakkee!" Daarna onthulde hij voor een kleine honderd aanwezigen met één druk op de multitouchtafel een foto van het vernieuwde windpark en opende zo windpark Battenoert.

Educatie
De multitouchtafel waarop de officiële openingshandeling werd verricht zal in de toekomst ook gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Op deze manier wil Coöperatie Deltawind op een interactieve manier in beeld brengen wat het belang is van de transitie naar een duurzamer Nederland en een energieneutreel Goeree-Overflakkee in 2020. Het idee is om deze tafel ook te gaan gebruiken in samenwerking met het onderwijs om aandacht te besteden aan thema's als klimaatverandering en duurzame energie. Samen met Enercon heeft Deltawind het mogelijk gemaakt om deze tafel aan te schaffen.