Hoge waterstand vergt extra controle

Foto behorende bij Hoge waterstand vergt extra controle
Foto behorende bij Hoge waterstand vergt extra controle
Foto behorende bij Hoge waterstand vergt extra controle
Foto behorende bij Hoge waterstand vergt extra controle
Foto behorende bij Hoge waterstand vergt extra controle
Foto behorende bij Hoge waterstand vergt extra controle
Foto behorende bij Hoge waterstand vergt extra controle
Foto behorende bij Hoge waterstand vergt extra controle
Foto behorende bij Hoge waterstand vergt extra controle

Waterschap Hollandse Delta heeft donderdagochtend 5 januari 2012 om 07:00 uur op de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee beperkte dijkbewaking ingesteld, omdat de storm die deze dag over het land gaat voor hogere waterstanden zorgt.

Rond 13:00 uur werd bij Hoek van Holland een waterstand van NAP+2.30m verwacht. Beperkte dijkbewaking houdt in dat de dijken extra gecontroleerd worden door eigen medewerkers van het waterschap. Een volledige dijkbewaking, waarbij ook vrijwillige dijkwachten worden ingezet, wordt niet verwacht. Uiteraard blijft het waterschap de komende uren extra alert.

Actuele informatie staat op de website van het waterschap: www.wshd.nl. Het waterschap is telefonisch bereikbaar via het Waterschapsloket (telefoon 0900-2005005 10c/per minuut). Mensen die buitendijks wonen kunnen contact opnemen met de gemeente waarin zij wonen.