Illegale dump asbesthoudende materialen

logoisgoSteeds vaker krijgen de gemeenten op Goeree-Overflakkee meldingen van illegale dump van asbesthoudende materialen in de openbare ruimte. Asbest in de openbare ruimte heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het milieu, maar brengt ook grote gezondheidsrisico's mee voor mens en dier.

Asbest is een giftig materiaal. Als het breekt of afbrokkelt komen kankerverwekkende stoffen vrij. De vezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en stoflongen veroorzaken. Hieraan sterven in Nederland jaarlijks naar schatting zo'n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. Vroeger was dat niet bekend. Dat is de reden waarom tot in de jaren negentig op grote schaal asbest is toegepast bij het bouwen en inrichten van gebouwen. Wanneer deze gebouwen gesloopt of verbouwd worden, moeten allerlei beschermende voorwaarden in acht worden genomen om de negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Deze voorwaarden worden in een melding of sloopvergunning voorgeschreven.

Iedereen die asbesthoudend afval wil verwijderen, moet vooraf contact opnemen met de afdeling bouw- en woningtoezicht van de betreffende gemeente. De medewerkers van deze afdeling geven aan welke procedure gevolgd moet worden. In de praktijk komt het erop neer dat als een sloopvergunning vereist is, een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet worden ingeschakeld. Ook op Goeree-Overflakkee zijn dergelijke gecertificeerde bedrijven te vinden. Een register van alle gecertificeerde bedrijven in Nederland staat op www.ascert.nl onder het kopje CI's.

Meer informatie
Meer informatie over het verwijderen van asbest voor particulieren en bedrijven per gemeente is te vinden op de website www.isgo.nl onder het kopje Reiniging.