Impuls voor Goeree-Overflakkee

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee bundelen de krachten om het eiland Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. Zij werken samen in het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee. Het versterken van de regionale economie is het doel van dit programma.

Goeree-Overflakkee is een prachtig eiland waar de provincie Zuid-Holland en de gelijknamige gemeente trots op zijn; een groen en karakteristiek landschap op de grens van land en water. Maar naar verwachting krijgt Goeree-Overflakkee de komende jaren te maken met ontgroening, vergrijzing en mogelijk een teruglopend inwoneraantal. Ook kan de regionale economie een boost gebruiken.

Leefkwaliteit en economie
Een van de grootste uitdagingen voor Goeree-Overflakkee is het op peil houden van de leefkwaliteit. Bewoners en bezoekers moeten kunnen rekenen op voldoende voorzieningen, veilige en bereikbare kernen en een aantrekkelijke leefomgeving. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat de lokale economie een duwtje in de rug krijgt. Zuid-Holland en Goeree-Overflakkee richten zich daarom in de eerste plaats op het vinden van nieuwe kansen voor recreatie en toerisme.

Samenwerking
Het Integraal Ruimtelijk Programma concentreert zich op samenwerking tussen betrokken partijen op en rond het eiland. Samenwerking met de kernen, de bewoners en niet in de laatste plaats met ondernemers op Goeree-Overflakkee en daarbuiten. De overheid helpt hen door op te treden als aanjager, door voorwaarden te scheppen of door gericht te investeren.

Kansrijke projecten
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee werken samen om kansrijke projecten op het eiland te laten slagen. Denk aan het ontwikkelen van de wateren rond de Brouwersdam tot internationaal geliefd watersportgebied, of het aantrekkelijker maken van recreatieve voorzieningen. Uitgangspunt is dat de partijen op het eiland mede-investeerder en eigenaar zijn.

Getijdencentrale Brouwersdam
Op de Brouwersdam zetten de provincies Zuid-Holland, Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zich bovendien in voor de bouw van een getijdencentrale. Het zuurstofrijke zeewater, dat dankzij de centrale weer het meer kan instromen, geeft een impuls aan (water-)recreatie, toerisme en visserij. Daarnaast werken de projectpartners aan een testcentrum voor turbines op de Grevelingendam.