Indienen zienswijze herindelingsontwerp

Vier politieke partijen in de gemeente Goedereede (SGP, VGB, PvdA en CU) hebben inwoners opgeroepen om een zienswijze in te sturen op het herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee. De vier partijen zijn tegenstander van een herindeling en willen zo nogmaals aantonen dat er geen draagvlak is voor de plannen van Gedeputeerde Staten om te komen tot een herindeling op Goeree-Overflakkee.

Inspraakperiode
In de periode van 15 maart tot 10 mei 2010 is het mogelijk om inspraak te leveren op het herindelingsontwerp van de provincie Zuid-Holland. Hierin staat het voornemen van Gedeputeerde Staten beschreven om tot een herindeling te komen. Het definitieve besluit wordt echter pas in 2011 genomen door de Tweede Kamer.

Voorbeeld zienswijze
De vier partijen hebben een voorbeeld zienswijze ontwikkeld. In de zienswijze wordt aandacht besteed aan het feit dat Goedereede voldoende bestuurskracht heeft en de afstand tussen burger en bestuur door een herindeling wordt vergroot. Ook wordt de vrees benoemd dat publieke voorzieningen niet in stand zullen worden gehouden en de stabiele financiële positie van Goedereede verloren zal gaan. Tot slot wordt geconstateerd dat een herindeling geen draagvlak heeft. Uit een recente schriftelijke enquête bleek al dat 89% van de burgers van Goedereede tegen een herindeling is.

Verspreiding
De voorbeeld zienswijze wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente Goedereede. Er is ook een open variant van een zienswijze ontwikkeld waarin inwoners hun eigen bezwaren kenbaar kunnen maken. Op de websites van de deelnemende politieke partijen is de voorbeeld zienswijze te downloaden.