Informatieve raadsvergadering over Hellegatsplaten

logo gemeente OostflakkeeOp donderdag 8 december 2011 organiseert de gemeente Oostflakkee een openbare informatieve raadsvergadering. Rondom het thema 'ontwikkelingen rondom de Hellegatsplaten' wordt door diverse deskundigen een toelichting gegeven. Inwoners zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

De heer Zijlmans geeft namens Rijkswaterstaat een toelichting op het project 'Ruimte voor de Rivier'. De projectmanager spreekt over het onderdeel 'waterberging in het Volkerak-Zoommeer'. Districtshoofd Neutel geeft namens Staatsbosbeheer uitleg over de bezuinigingsopdracht in relatie tot de natuurgebieden. Tot slot is de heer Wegman van de gemeente Oostflakkee aan het woord om de aanwezigen op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken van het 'actieprogramma recreatie en toerisme'. Na de toelichting spreken de raadsleden over het thema.

De vergadering begint om 19:30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Oude-Tonge.