Inloopavond verkeerscirculatieplan Oude-Tonge

Op woensdag 2 december 2009 organiseert de gemeente Oostflakkee een inloopavond over het verkeerscirculatieplan rondom het centrum van Oude-Tonge. Het in 2005 door de gemeenteraad vastgestelde plan is opgesteld in samenwerking met bewoners en ondernemers van Oude-Tonge en wordt in het voorjaar van 2010 gerealiseerd.

Het verkeerscirculatieplan is afgestemd op de situatie die ontstaat na het gereedkomen van het winkelcentrum aan de Dabbestraat en het bijbehorende parkeerdek dat uitkomt op de Oostdijk. Zoals het er nu naar uitziet wordt het parkeerdek in april 2010 opgeleverd, waarna ook het verkeerscirculatieplan van kracht wordt.

De doelstelling van de verkeerscirculatie is het realiseren van een goede bereikbaarheid van de (winkel)voorzieningen in het centrum. De nieuw te realiseren parkeeraccommodatie zal dan als hoofdparkeerlocatie gaan fungeren. Ook zal door de maatregelen een duidelijke bevoorradingsroute worden ingesteld. Verder wordt sluipverkeer door instelling van de verplichte verkeerscirculatie tegengaan.

Eén van de belangrijkste veranderingen is het wijzigen en uitbreiden van het eenrichtingsverkeer op de Molendijk en de Voostraat. Dit geldt echter niet voor fietsers en bromfietsers. Verder wordt het inrijverbod voor vrachtwagens gehandhaafd op een gedeelte van de Molendijk.

Omwonenden en in het gebied gevestigde ondernemers hebben een uitnodiging ontvangen voor de inloopavond. Uiteraard is iedereen van harte welkom om de avond bij te wonen en informatie in te winnen over het plan.

De avond wordt gehouden in de raadzaal van de gemeente Oostflakkee aan de Eisenhowerlaan in Oude-Tonge. Tussen 19:30 uur en 22:00 uur bent u van harte welkom.