Inspectie pompgemalen buitengebied Goeree-Overflakkee gestart

logo_goeree-overflakkeeSinds maandag 15 oktober 2018 worden op Goeree-Overflakkee alle pompgemalen inclusief de kleine gemalen in het buitengebied preventief geïnspecteerd, zo nodig gerepareerd en schoongemaakt.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind december 2018. In principe ondervindt u geen hinder van de werkzaamheden. De firma Stoutjesdijk voert de werkzaamheden uit. U herkent de wagen aan de bruine/witte kleur en het bedrijfslogo.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jos ’t Mannetje, Beleidsadviseur/Specialist Planvorming, Werkvoorbereiding en Beheer, per e-mail bereikbaar via j.tmannetje@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187.