Intentieovereenkomst verkoop Diekhuus getekend

Op donderdagochtend 21 februari 2008 werd de intentieovereenkomst betreffende de ver-koop van het Diekhuus ondertekend door wethouder Visser en de heren van Es en Roos van Estate & Roos Projectontwikkeling BV.

Aan de intentieovereenkomst is een lang traject voorafgegaan. De gemeente heeft begin 2007 partijen uitgenodigd om ideeën aan te dragen voor de verkoop van het pand. Vijf partijen hebben een voorstel ingediend waarvan uiteindelijk Estate & Roos Projectontwikkeling BV als beste door het college beoordeeld is. Met deze partij is verder onderhandeld wat uitgemond is in de nu te ondertekenen intentieovereenkomst.

Met de ondertekening bevestigen de gemeente Middelharnis en Estate & Roos Projectont-wikkeling BV dat zij zijn overeengekomen om te komen tot een verkoopovereenkomst. De definitieve verkoopovereenkomst wordt naar verwachting in april 2008 ondertekend.

Estate & Roos Projectontwikkeling BV gaat het huidige pand verbouwen en renoveren, hierbij zal de buitenkant van het pand zo authentiek mogelijk worden gehouden, zodat de beeld-bepalende waarde van het pand intact blijft. De verbouwplannen behelzen een verbouw van de bovenverdieping waardoor er ongeveer 700 m2 extra oppervlakte in het pand komt. Daar-naast zal er in de rechtervleugel van het pand een theater worden gerealiseerd voor allerlei culturele activiteiten, zoals zang, dans, toneel en film. In het middengedeelte van het pand wil Estate & Roos een Grand Café realiseren, inclusief een buitenterras op het voorterrein. Het voorterrein blijft daarbij beschikbaar voor (sociaal-culturele) evenementen. In het resterende gedeelte van het pand zullen ruimten gerealiseerd worden voor commerciële doeleinden.

Het college is van mening dat de verkoop een positieve meerwaarde heeft voor het voorzie-ningenniveau in de gemeente. Er komt niet alleen meer variatie in het detailhandelaanbod, maar ook het sociaal-cultureel voorzieningenniveau wordt verbeterd met de realisatie van een theaterzaal.