Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Intentieverklaring voor samenwerking openbaar onderwijs

Foto

Interim-bestuurder Manja Voogd van SOPOGO (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee) en Bestuurder Arie Cové van SOVOGO (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee) hebben een intentieverklaring voor samenwerking ondertekend. Hiermee is de eerste stap gezet naar samenwerking, gericht op het versterken van openbaar en inclusief onderwijs op het eiland.

De scholenstichtingen gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een strategische en structurele samenwerking. Er bestaan al langere tijd informele samenwerkingen. De bedoeling is dat de stichtingen zich nu richten op het versterken van bestuur, toezicht en operationele zaken. In de komende maanden start een intern onderzoekstraject om een grondige analyse te maken van de situatie bij beide organisaties. Hierbij wordt ook onderzocht in welke vorm de twee stichtingen het best kunnen samenwerken.

De primaire doelstellingen zijn het bevorderen van het openbaar onderwijs, het soepeler maken van de overgang van basisschool naar middelbare school en het efficiënter beheren van financiële middelen. De samenwerking heeft geen nadelige gevolgen voor het personeel. De bestuurders zien juist een grote meerwaarde voor verdere versterking van het onderwijs door samenwerking voor de leerlingen van 4 tot 18 jaar.

Met twaalf basisscholen onder SOPOGO en twee middelbare scholen onder RGO Middelharnis, zetten beide organisaties zich in voor openbaar onderwijs, waarbij iedereen welkom is, ongeacht geloof, levensovertuiging of afkomst. Deze gezamenlijke visie is de basis voor de voorgenomen nauwere samenwerking. De stichtingen zien het als een stap vooruit om de kwaliteit verder te verbeteren.