Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Inwoners denken en praten mee over de omgevingsvisie

Foto

Hoe gaat Goeree-Overflakkee er in de toekomst uitzien? Hoe leven, wonen, werken, leren en recreëren we dan op het eiland? Hoe verdelen we de ruimte? De gemeente gaat dit beschrijven in de omgevingsvisie. Iedereen die woont, werkt of onderneemt in de gemeente kan daarover meedenken en meepraten tijdens inloopbijeenkomsten over de omgevingsvisie en door het invullen van een online enquête.

In de omgevingsvisie staat hoe de omgeving er in de toekomst (2035/2050) uitziet, maar ook wat er morgen al kan veranderen. Het gaat over alles wat nodig is om op Goeree-Overflakkee te kunnen leven, werken en recreëren. Denk daarbij aan gebouwen, water, lucht, bodem, natuur en wegen. In de omgevingsvisie heet dat de fysieke leefomgeving. Bij nieuwe ontwikkelingen en besluiten gebruiken we de omgevingsvisie als hulpmiddel.

Inbreng is belangrijk
Inwoners, ondernemers en organisaties kennen de kwaliteiten van de leefomgeving van gemeente Goeree-Overflakkee en de uitdagingen die er zijn. Zij hebben ideeën om onze leefomgeving aantrekkelijker, levendiger en gezonder te maken. Op de bijeenkomsten krijgen de aanwezigen de ruimte om hun ideeën hiervoor te delen. Tijdens de bijeenkomsten voeren we het gesprek aan de hand van een aantal concrete scenario's.

“We nodigen iedereen van harte uit om naar een van de bijeenkomsten te komen, zodat we kunnen horen hoe zij over de toekomst van hun omgeving denken," zegt wethouder Ruimte, Wonen, Milieu en Monumenten Daan Markwat. "Inwoners maken dagelijks gebruik van die leefomgeving. Hun inbreng is nodig bij het opstellen van een goede omgevingsvisie."

Data en locaties bijeenkomsten

  • 16 april 2024, 19:30 – 21:30 uur, Grutterswei Oude-Tonge (gebied oost)
  • 22 april 2024, 19:30 – 21:30 uur, Rondeel Middelharnis (gebied midden)
  • 25 april 2024, 19:30 – 21:30 uur, Dorpstienden Ouddorp (gebied west)
  • 8 mei 2024, 19:30 – 21:30 uur, Digitale sessie (hele eiland)

Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig. In de periode van de participatiebijeenkomsten komt er ook een enquête op het platform praatmee.goeree-overflakkee.nl. Zo kunnen inwoners ook online hun mening geven.