Inwoners praten mee over herinrichting kade Den Bommel

In de Bommelstee in Den Bommel werd op woensdag 9 april 2008 een bewonersavond gehouden over de herinrichting van de kade. Tijdens deze avond toonde de gemeente het ontwerp voor de inrichting van het plein. De reacties waren over het algemeen positief.

Tijdens een eerdere bewonersavond op 18 juli 2007 konden de inwoners hun wensen kenbaar maken aan het gemeentebestuur. Zo'n vijftien personen bezochten de avond en gaven aan hoe zij hun kade het liefst zouden inrichten. Vooral veel 'groen' en minder verkeer op het plein was het credo. Ook de openbare verlichting werd als belangrijk punt aangegeven, net als voldoende parkeerplaatsen. Tevens is er de wens om het Eneco-gebouw minder zichtbaar te maken. Tenslotte wil men graag een ondergrondse glasbak op het plein.

Wethouder Gert-Jan van der Valk opende ook de tweede avond en bedankte de aanwezigen voor hun komst. Hij gaf aan blij te zijn dat de ongeveer 25 aanwezigen hun weg naar de Bommelstee wisten te vinden om hun betrokkenheid bij de kern te tonen. In de vorm van een presentatie kregen de aanwezigen vervolgens een toelichting op het ontwerp. Al snel werd duidelijk dat de wensen verwerkt zijn in het plan. Na een heldere uitleg was er nog gelegenheid tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Dit resulteerde in een praktische aanpassing van het plan voor wat betreft de trappen tegen de dijk. Ook opperde één van de aanwezigen om een bankje op de dijk te zetten. De romantische gedachte van oudere mensen die het bankje benutten om te memoreren aan vervlogen tijden, viel niet meteen bij iedereen in goede aarde. De vrees voor hangjongeren op het bankje was één van de tegenreacties. Na enige discussie besloot men om het idee toch mee te nemen in het ontwerp. Wanneer alles volgens plan verloopt, starten de werkzaamheden direct na de zomervakantie.