Nu op de radio: Archipel Actueel

Inwonersbijeenkomst over huisvesting voor arbeidsmigranten Melissant

Foto

Projectontwikkelaar Estate Invest heeft het voornemen om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen, voor de bouw van verblijfsunits voor arbeidsmigranten nabij Melissant. De projectontwikkelaar en de gemeente Goeree-Overflakkee organiseren hierover woensdagavond 28 februari 2024 van 19:00 tot 21:00 uur een inloopbijeenkomst in Verenigingsgebouw Melishof in Melissant. Om 19:30 uur zal een presentatie gegeven worden over het plan. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven.

Het plan betreft de bouw van tijdelijke verblijfsunits voor ongeveer 300 arbeidsmigranten. Het initiatief past bij de wens van de gemeente om twee tot vier grote huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten op het eiland te realiseren. De beoogde locatie ligt aan de noordkant van Melissant, tussen de Nieuwe Provincialeweg, de Provincialeweg en de Kraaijenissedijk.

Vakantieparken
Er werken meer dan 1.100 arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee. Het grootste deel van deze groep verblijft langer dan drie maanden per jaar in de gemeente. Een deel van de arbeidsmigranten wordt nu gehuisvest bij de ondernemers zelf, maar soms verblijven zij ook op vakantieparken of in huizen van particulieren. Dat is onwenselijk en brengt onder andere druk op de lokale huizenmarkt met zich mee.

De gemeente maakte daarom in 2021 het ‘Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten'. Uitgangspunt van dit plan is om twee tot vier grootschalige huisvestingslocaties op het eiland te realiseren, aan de rand van dorpskernen. Op de locaties worden uitsluitend arbeidsmigranten gehuisvest die op Goeree-Overflakkee werkzaam zijn.

Estate Invest kan eventuele inzichten en ideeën, die tijdens de inloopbijeenkomst naar voren komen, verwerken in de aanvraag voor de omgevingsvergunning, die kort daarna wordt ingediend. De vergunning heeft betrekking op een periode van maximaal 15 jaar. Het plan kan mogelijk worden gemaakt door een uitgebreide omgevingsprocedure. Tijdens deze procedure kunnen zienswijzen worden ingediend. Binnen zes maanden na het indienen van de aanvraag neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit op de aanvraag.

Aanmelden kan via de gemeente: www.goeree-overflakkee.nl.