Inzameling goederen voor de Voedselbank

Op maandagavond 21 mei 2012 wordt in de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3 in Ouddorp, een inzameling van goederen gehouden ten behoeve van de Voedselbank.

De Voedselbank Goeree-Overflakkee, als lokale vestiging van de Voedselbank Rotterdam (die op haar beurt weer een onderdeel is van de Voedselbank Nederland), zet zich in om voor de minder financieel draagkrachtigen dan wel hen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn voldoende voedsel te kopen, wekelijks een voedselpakket samen te stellen. Op Goeree-Overflakkee wordt hierbij nauw samengewerkt met o.a. Careyn die op neutrale basis en volgens vastgestelde criteria beoordeelt of men in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Momenteel wordt er op de voedselbanken in Nederland een nog groter beroep gedaan dan in het verleden en dat terwijl de aanvoer van producten (o.a. door een scherpere inkoop en distributiebeleid van de supermarktketens) stagneert. Ook de Voedselbank op Goeree-Overflakkee wordt hierdoor getroffen.

Hierbij wordt iedereen opgeroepen om bij de boodschappen iets extra's (zie onderstaand lijstje) te willen aanschaffen en dit naar de kerk te brengen. U kunt uw spullen afgeven tussen 18:30 en 19:30 uur.

Het gaat o.a. om:
Aardappelpuree, koffie, thee, houdbare melk, Smac, blik soep, groenten in blik of pot, macaroni, rijst, mix voor macaroni, mix voor nasi.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.