Jeroen Gebben nieuwe voorzitter Edudelta Onderwijsgroep

edudeltaDe bestuurskundige (universiteit Twente) Gebben stopt na ruim 9 jaar met de Barendrechtse politiek. Gebben was 4 jaar gemeenteraadslid en de laatste 5½ jaar wethouder en loco burgemeester. In zijn laatste functie was hij wethouder onderwijs, kinderopvang, jeugd en jeugdzorg. Bovendien was hij actief in diverse landelijke overlegorganen waaronder de VNG commissie Onderwijs, Cultuur en Sport en de VNG commissie Jeugdzorg.

Gebben begon zijn maatschappelijke carrière bij de politie, daarna werkte hij voor justitie en vervolgens werkte hij ruim 10 jaar in diverse functies bij het Openbaar Ministerie. Jeroen Gebben is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Edudelta bevindt zich in een groot voedingsgebied, waarin een diversiteit aan ontwikkelingen speelt. Als nieuwe voorzitter zal hij als verbinder en bruggenbouwer koers geven aan de Edudelta Onderwijsgroep vanuit een breed gedragen strategische visie met verschillende maatschappelijke en onderwijskundige uitdagingen. Edudelta wil zich de komende periode verder profileren en zich actief inzetten om te komen tot samenwerking met partners om daarmee het aanbod van groen onderwijs te waarborgen.

Jeroen Gebben zal per 15 september 2015 aantreden als voorzitter van het College van Bestuur. Hij volgt hiermee Koos Samsom op, die deze positie ad interim vervulde. De Raad van Toezicht is zeer verheugd met de benoeming van Jeroen Gebben en is er van overtuigd in hem een uitstekend bestuurder voor Edudelta Onderwijsgroep te hebben gevonden.