Serie: Wel en wee - Veiligheid en gezondheid

Foto

Door Nick Ehbel - In dit deel van de serie wordt aandacht besteed aan de onderwerpen veiligheid en gezondheid. Dat zijn onderdelen die behoren bij het onderzoek naar de sociaal-culturele kwaliteit van Goeree-Overflakkee. De kwaliteit van die onderdelen zijn afhankelijk van het aanbod van zorgdiensten, criminaliteit en de verkeersveiligheid. Het zal de lezers ongetwijfeld goed doen te vernemen dat ons eiland op die gebieden beter scoort dan gemiddeld.

In het onderzoek naar de sociaal-culturele kwaliteit is aandacht besteed aan het gevoel van veiligheid en gezondheid. Hierin komt een aantal aspecten aan bod, dat negatief, gemiddeld of positief scoort. Positief scoorden geweldsdelicten en vernielingen, verkeersveiligheid, veiligheidsgevoel, langdurig ziek en ervaren gezondheid. Negatief waren zorgaanbod en sterftecijfer. Opvallend zijn de zeer goede scores over de mate van veiligheid, ziekte en gezondheid.

Gevoel over eigen gezondheid veel beter dan gemiddeld
Op dit gebied scoorde Goeree-Overflakkee in 2005 beter dan gemiddeld. Als het aanbod van zorgdiensten voor Nederland op 100 wordt gesteld, dan gelden de volgende vergelijkingen: huisartsen ruim 90%, fysiotherapeuten ongeveer 70%, apotheken 80%, bedden bijna 100%, tandartsen ruim 60% en wijkverpleging 150%.
‘Zo zegt op Goeree-Overflakkee 17% van de inwoners last te hebben van langdurige ziekten, terwijl dat in Nederland 21% is. Ook het gevoel over de eigen gezondheid is veel beter dan gemiddeld.' Deze uitkomsten zijn opvallend, omdat het aanbod van zorgdiensten benedengemiddeld is en het aandeel van ouderen in de bevolking hoger dan landelijk. Het laatste is een verklaring voor het relatief hoge sterftecijfer.
Interessant detail is dat het aantal ziekenhuisbedden per inwoner op Goeree-Overflakkee ongeveer even groot is als in heel Nederland, maar veel groter dan op het totale Nederlandse platteland. Wat het aanbod van zorgdiensten betreft: ‘In vergelijking met Nederland scoort Goeree-Overflakkee benedengemiddeld, op het relatieve aantal wijkverpleegkundigen na. In vergelijking met andere plattelandsgebieden is het aanbod van zorgdiensten echter niet slecht, of zelfs veel beter.'

Gevoel van veiligheid hoog
Meestal is het leven in landelijke gebieden veiliger als het over criminaliteit gaat. Dat geldt zeker voor Goeree-Overflakkee, waar het veiligheidsgevoel van de inwoners hoog is. ‘Het aantal delicten per 1000 inwoners op het hele eiland was in 2005 ongeveer 24 en daarmee veel lager dan landelijk. In vergelijking met de gemiddelde criminaliteit op het platteland scoort Goeree-Overflakkee, op Dirksland na, slecht. Dat heeft vooral te maken met geweldsdelicten.'
In alle gemeenten bleek het aantal geweldsdelicten twee maal zo hoog als op het platteland. Een troost is wellicht dat het hier vooral gaat over autovernielingen en auto-inbraken en niet over persoonsdelicten.

Volgende keer nog meer informatie over de sociaal-culturele kwaliteit in ons gebied. Dan zullen het woonklimaat en wonen als economische drager aan de orde komen.

Bron: ‘Kiezen of delen'. Tekst: Nick Ehbel, eerder verschenen in 'Groot Goeree-Overflakkee'.