Jubileum voor gymnastiekvereniging Sparta

Op 15 februari 1949 werd gymnastiekvereniging Sparta opgericht door een stel vrienden. Nu, zo'n 65 jaar later, wordt de vereniging, die circa 185 leden telt, nog altijd bestuurd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Behalve gymlessen voor kleuters en recreatieve gymactiviteiten, biedt Sparta ook gymlessen aan ouderen en kinderen. Er is 50+-gymnastiek, Music & Dance voor de jeugd, Bodyshape, Yoga/Pilates en Variatietraining voor volwassenen. Ook heeft Sparta een groep selectieturnsters die tweemaal per week in de gymzaal trainen en eenmaal in de turnhal te Hellevoetsluis. De turnsters hebben de afgelopen jaren unieke prestaties geleverd op landelijk niveau.

De geschiedenis van Sparta is niet zonder slag of stoot verlopen. Het ledenaantal wisselde door de jaren heen sterk en het was moeilijk om geschikte leiding te vinden. Vandaag de dag geldt dat nog steeds. In de jaren vijftig zorgden noodzakelijke reparaties aan de gymzaal - die ernstig beschadigd was door de Watersnoodramp - voor een terugloop in het aantal leden. De zaal bestond toen nog uit twee oude schoollokalen waarvan één ruimte was gemaakt. Op 1 september 1957 werden de lessen pas weer hervat.

Sparta organiseerde echter niet alleen gymnastieklessen, maar ook wandelmarsen en puzzelritten. Op 5 juli 1960 trad de vereniging toe tot de Gymnastiekbond van de voormalige KNGV, sinds 1999 bekend als de KNGU. Op 19 december 1960 werd Sparta ingedeeld bij de Rotterdamse Turnbond. Een hoogtepunt was de opening van de nieuwe gymzaal in 't Haegse Huus op 18 augustus 1974, wat een hele verbetering was ten opzichte van de voorgaande locatie.

Door de jaren heen hebben de vrijwilligers van Sparta bergen met werk verzet en om het voortbestaan van de organisatie en de rol van de hardwerkende mensen daarin te vieren, organiseren ze een feest voor hun 65-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan wordt er op zaterdag 4 juli 2015 een uitvoering georganiseerd. Vanaf 10:00 uur zullen verschillende groepen een demonstratie geven in de gymzaal van 't Haegse Huus te Stellendam. Na afloop vindt er een gezellig samenzijn plaats, uiteraard met een hapje en een drankje.

Mochten ze vergeten zijn u een uitnodiging te sturen, beschouwt u dit dan alsnog als een uitnodiging. U bent van harte welkom.