Kansen voor kinderen in armoede

logo_goeree-overflakkeeSteeds meer kinderen groeien op in een gezin met een laag inkomen. In totaal groeien meer dan 200.000 Nederlandse kinderen op in armoede. Ouders hebben niet altijd de middelen om hun kinderen te laten sporten, zakgeld te geven voor een avondje uit, mee te laten doen met muziekles of om extra uitstapjes van school te betalen. Toch zijn er veel mogelijkheden. Door deelname van de gemeente Goeree-Overflakkee aan Kansvoormijnkind.nl weten gezinnen wat zij zelf kunnen doen en waar zij extra ondersteuning kunnen vinden.

Wat is Kansvoormijnkind.nl?
De website Kansvoormijnkind.nl geeft veel informatie en praktische tips voor gezinnen met een laag inkomen. Hoe kan ik toch rondkomen met een klein budget? Welke landelijke regelingen zijn er voor mij? Daarnaast wordt door het beantwoorden van enkele vragen duidelijk welke extra voorzieningen de gemeente heeft. Inwoners van de gemeente kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van een schoolreisje of muziek- of sportles van hun kinderen. Op de website kan worden berekend of een aanvraag kansrijk is. Als dit het geval is dan kan direct een melding worden gedaan bij de gemeente.

Waarom doet de gemeente mee aan deze website?
Het bestrijden van armoede onder kinderen is een belangrijk onderwerp. De gemeente heeft als visie dat iedereen participeert in de maatschappij. Armoede kan deze participatie echter belemmeren. Door deelname aan de website kiest de gemeente ervoor om extra aandacht te geven aan de ondersteunende regelingen voor mensen en gezinnen met een laag inkomen.
De gemeente hoopt door de brede bekendheid van de website ook nieuwe doelgroepen te bereiken. De uitvoeringskosten van de regelingen kunnen laag blijven doordat inwoners zich digitaal kunnen melden met de informatie die zij op de website hebben ingevuld.

Meer informatie
Meer informatie over de gemeentelijke regelingen vindt u op de website kansvoormijnkind.nl. Hier kunt u klikken op het roze handje met de tekst "hoe zit dit in mijn gemeente?".