Kengetallen waterschap voor iedereen beschikbaar

Foto

Hoeveel kilometers dijk beheert het waterschap in het hele gebied? En hoeveel op Goeree-Overflakkee? En hoeveel gemalen worden door de wind van energie voorzien? De antwoorden op deze vragen en veel andere vragen zijn allemaal te vinden op een nieuwe interactieve tool met kengetallen die voor iedereen te bekijken is.

Interactief
De interactieve tool geeft naast algemene informatie ook cijfers over de waterbeheersing, waterkeringen, waterzuivering en wegen. Elk thema heeft zijn eigen dashboard(s) met uitleg erbij. De dashboards zijn interactief. Zo kunnen de gegevens onder andere per eiland worden bekeken.

Altijd de actuele gegevens
Het waterschap krijgt regelmatig vragen over de kengetallen. Een van de redenen waarom ze deze kengetallen in deze tool gezet hebben is om te garanderen dat deze kengetallen altijd actueel zijn en uit de juiste bron afkomstig zijn. Iedereen binnen en buiten het waterschap kan eenvoudig zien welke wateren, gemalen, wegen en dijken het waterschap beheert.

Kengetallen over de thema’s waterkwaliteit, groen en duurzaamheid worden later toegevoegd.

Interactieve tool
Kengetallen waterschap Hollandse Delta