Kleuters van Stellegors bezoeken 't Spectrum

Foto

De jongste kinderen van basisschool Stellegors hebben de oudere inwoners van Stellendam bezocht die woonachtig zijn in woonstede 't Spectrum. De kleuters hebben een aantal leuke bekende liedjes gezongen, begeleid met een dansje en spelletje. De bewoners van 't Spectrum waren in een grote kring opgesteld zodat de grote groep kleuters de ruimte had voor het optreden.

Zingen en samen plezier maken ging jong en oud prima af. De kleuters eindigden hun bezoek met het geven van een zelfgemaakt bloemetje aan iedere bewoner. Tot slot mocht ieder kind een lekkere mandarijn mee naar huis nemen. Dat was een fijne verrassing.

De drie Stellendamse basisscholen hebben afspraken gemaakt over het regelmatig bezoeken van het woonzorgcentrum. Onder de noemer "burgerschapsvorming" wordt door alle scholen enkele keren per jaar 't Spectrum bezocht. Het is belangrijk dat de oudste en jongste inwoners van het dorp elkaar (leren) kennen. De ontmoeting tussen jong en oud werd door beiden gewaardeerd.

DeltaFiber