Kortere wachttijden Volkeraksluizen dankzij extra schuif

Foto

Rijkswaterstaat heeft in de sluisdeuren van de Volkeraksluizen een derde schuif aangebracht. Deze extra schuif is half augustus 2017 in gebruik genomen. De installatie van een derde schuif was een wens van de binnenvaartsector en verkort de wachttijden.

De overheid streeft naar een wachttijd van maximaal 30 minuten voor schepen bij sluizen. Een onderdeel van de totale wachttijd is de nivelleertijd. Het gebruik van een derde schuif in de sluisdeuren bespoedigt het nivelleren in de Volkeraksluizen. Daardoor worden de wachttijden minder lang.

Schutproces
Met de installatie van de derde schuif komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de vraag van de binnenvaart. Leny van Toorenburg van Koninklijke BLN-Schuttevaer: “Het vervoer over water is met een versnelling van het schutproces zeker gediend, chapeau!”

Bij de uitvoering van de werkzaamheden is veel aandacht besteed aan het beperken van de hinder voor de scheepvaart. Zo zijn de werkzaamheden vooral in de nacht en op de relatief rustige vroege maandagochtenden uitgevoerd. Projectleider Caroline Schuring-Van Woudenberg over de installatie van de derde schuif: “Het was een uitdagende klus die, in goede samenwerking met hoofdaannemer Hollandia, succesvol en op tijd is gerealiseerd”.

Drukste
De Volkeraksluizen vormen het drukste en grootste binnenvaart sluizencomplex van Europa. De sluizen zijn een verbindende schakel tussen Rotterdam, de Scheldehavens en het Duitse achterland. Per jaar passeren zo’n 115.000 beroepsvaartuigen en 45.000 recreatievaartuigen. Door het hoge verkeersaanbod dreigde de wachttijd op piekmomenten langer te zijn dan wenselijk.

Bron: Scheepvaartkrant.nl

DeltaFiber