Luister of kijk online naar de lokale omroep

Leerlingen van basisscholen leren spelenderwijs over duurzaamheid

Foto

Waarom verandert het klimaat? En hoe kunnen we klimaatverandering tegengaan? Op deze vragen krijgen basisschoolleerlingen van Goeree-Overflakkee spelenderwijs antwoord. Al een aantal jaar geven gastdocenten van de Stichting Milieu Dichterbij (SMD) lessen over onderwerpen als energie, circulariteit en biodiversiteit op scholen op de Zuid-Hollandse Eilanden. Dit schooljaar kunnen leerkrachten opnieuw gastlessen aanvragen, met de Snooky Snoek-escapekist als gloednieuw onderdeel.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, zegt Jaap Willem Eijkenduijn, wethouder duurzaamheid van de gemeente Goeree-Overflakkee. “De toekomst gaat ons allemaal aan, maar vooral de jeugd krijgt te maken met klimaatverandering. Daarom betrekken we onze jongeren graag zo vroeg en actief mogelijk bij het onderwerp duurzaamheid. De lessen die de SMD geeft, zijn hier mooie voorbeelden van. Leuk dat er dit jaar een nieuw spel wordt aangeboden.”

Linda Meijer, leerkracht op de School met de Bijbel Koningin Beatrix in Ouddorp, is onverminderd enthousiast over ‘de leuke lessen’ van de SMD. Ieder jaar schrijft ze haar groepen, 5a en 5b, in voor de aangeboden gastlessen. Op 5 juli, in de laatste week voor de schoolvakantie, deden Linda’s leerlingen mee aan de ‘waterles’. In schooljaar 2021-2022 gaven gastdocenten van de SMD ruim 40 gastlessen op 13 basisscholen in de gemeente Goeree-Overflakkee, ondanks de beperkingen en de uitval van lessen door covid-19.

Voor ieder wat wils
Dit schooljaar biedt de SMD vier verschillende gastlessen aan scholen op Goeree-Overflakkee aan: ‘Water Leeft!’, ‘Er zit meer in afval’, ‘Circulair ontwerpen’ en ‘Escapekist Snooky Snoek’. De gastlessen zijn gratis. Ze worden gefinancierd door de gemeente Goeree-Overflakkee en afvalinzamelaar RAD.

In de gastles ‘Water Leeft!’ leren de kinderen op welke manieren ze de kwaliteit van slootwater kunnen vaststellen. Dat kan bijvoorbeeld door de zuurgraad van het water te meten. Maar ook door het vangen van waterbeestjes. De les is geschikt voor de groepen 3 tot en met 8.

In de gastles ‘Er zit meer in afval’ wordt uitgelegd wat (zwerf)afval en afvalscheiding betekenen. Leerlingen ervaren zelf hoeveel troep er op straat ligt, als ze met grijpstokken de omgeving rond school opruimen. Ook denken ze na over hoeveel spullen zij hebben en weer weggooien. De les is voor de groepen 5 tot en met 8.

In de gastles ‘Circulair ontwerpen’ wordt uitgelegd wat dit is: ontwerpen zonder afval. De leerlingen krijgen de opdracht om op die manier een product te maken, waarmee ze milieu en natuur helpen. Bijvoorbeeld iets waardoor padden veilig kunnen oversteken. Daarna vormen ze dit voorwerp om tot een nieuw product, zonder dat er afval bij vrijkomt. De les is geschikt voor de groepen 6 tot en met 8.

De ‘Escapekist Snooky Snoek’ is een ontsnappingsspel. Leerlingen worden uitgedaagd een snoek en zijn vriendjes te bevrijden uit een kist. De kist symboliseert een vieze sloot. De leerlingen voeren verschillende opdrachten uit over energie, circulaire economie (afval) en biodiversiteit. Dat levert een code op, waarmee Snooky en zijn vriendjes worden bevrijd.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer weten over de gastlessen? Ga dan naar https://milieudichterbij.nl/. Gastlessen reserveren kan via info@milieudichterbij.nl.