Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Lezingen het waterschap en onze leefomgeving

Foto

Water Natuurlijk organiseert lezingen over het belang van het waterschap voor onze leefomgeving. De betekenis van het waterschap voor onze gezondheid, onze veiligheid, de economie en onze natuur komen aan de orde. Allemaal essentieel voor het welzijn van mensen.

Deze onderwerpen staan niet op zichzelf. Ze zijn verweven. Zo kun je werken aan een veilige delta door de natuur in te schakelen. De natuur het werk laten doen. Het waterschap is de grootste groenbeheerder buiten de natuurgebieden en dat betekent een sleutelrol bij het herstel van biodiversiteit op het platteland.

De ontsluiting van het platteland, het faciliteren van de landbouw en de Rotterdamse haven, het voorkomen van epidemieën zijn onderwerpen die in de lezing aan de orde komen. Meervoudig ruimtegebruik is van groot belang in ons dichtbevolkte land en het waterschap kan daarin veel betekenen.

Water Natuurlijk wil dat verhaal verder vertellen. Groepen die belangstelling voor de presentatie hebben, kunnen zich melden. In overleg wordt dan gekeken naar een geschikte datum. Er zijn geen kosten verbonden aan de lezing. Het is vrijwilligerswerk. Aanmelden kan via e-mail: info.waternatuurlijk.hd@gmail.com.