Serie: Wel en wee op Goeree-Overflakkee - Contacten

Foto

Door Nick Ehbel - In deze aflevering gaan we het hebben over contacten die mensen met elkaar onderhouden. We kijken naar de deelname aan maatschappelijke instellingen, de contacten met buurtbewoners en het kerkbezoek.

Contacten
In ons land is de manier waarop mensen met elkaar omgaan heel verschillend. De bewoners van de regio Rotterdam zijn over het algemeen erg op zichzelf. Er is daar sprake van een sterke mate van individualisering. De bewoners van landelijke gebieden hechten meer waarde aan omgang met elkaar. Dat doen zij vooral binnen bestaande structuren als buurt, vereniging en kerk.

Dat laatste gaat zeker op voor de mensen van ons eiland. Goeree-Overflakkee scoort ruim boven het gemiddelde wat de sociaal-culturele kwaliteit betreft. Dat komt door de nauwe omgang die men op bepaalde gebieden met elkaar heeft.

Vooral het kerkbezoek scoort hoog. ‘Een derde van de bevolking zegt meer dan twee keer per maand naar de kerk te gaan. In Nederland is dat slechts 17 procent.' Opvallend is dat onze bewoners contacten met buurtbewoners zeer op prijs stellen. Ook de omgang met familie en vrienden wordt als zeer positief ervaren.

Het aantal alleenstaanden is laag. ‘Volgens  prognoses zal hun aandeel in het totaal aantal huishoudens in de toekomst wel stijgen, uitgaande van een verdere individualisering in Nederland. Naar verwachting blijft het aandeel echter onder het landelijk gemiddelde.'

Een negatieve score vertoonden cafébezoek en verenigingsleven. Uit het onderzoek blijkt dat de bewoners van ons eiland minder vaak een bezoek aan een café brengen. Hoewel er eigenlijk wel sprake is van een zekere mate van verenigingsleven op ons eiland, is men er over het algemeen minder actief bij betrokken.

Hoge opkomst bij verkiezingen
De opkomst bij verkiezingen is hoog. ‘In 2003 ging 85 procent van alle stemgerechtigden naar de stembus (80 procent in heel Nederland). De opkomst was met 89 procent het hoogst in gemeente Goedereede. Het CDA en de PvdA waren de grootste partijen met respectievelijk 30 en 21 procent van de stemmen. Maar veel opvallender is het belang van de SGP. In heel Nederland kreeg die partij slechts anderhalf procent van de stemmen terwijl maar liefst 15 procent van de bevolking op Goeree-Overflakkee de partij steunde.'

In een volgende aflevering wordt aandacht besteed aan veiligheid en gezondheid. Er zal ook worden gekeken naar het aanbod van zorgdiensten op ons eiland.

Bron: ‘Kiezen of delen'. Tekst: Nick Ehbel, eerder verschenen in 'Groot Goeree-Overflakkee'.

DeltaFiber