Longarts Lidia Hoogerbrugge ontvangt eerste COVID-vaccinatie in Dirksland

Foto

Longarts Lidia Hoogerbrugge heeft donderdag 7 januari 2021 de eerste COVID-vaccinatie in Het Van-Weel Bethesda Ziekenhuis toegediend gekregen door haar collega en SEH-verpleegkundige Marius. Deze en volgende week zullen nog meer zorgmedewerkers van CuraMare gevaccineerd worden volgens de landelijke planning.

Mariska Shekary, lid raad van bestuur CuraMare: “We zijn ontzettend dankbaar dat we met deze vaccinaties een nieuw pad kunnen inslaan om deze pandemie zo snel mogelijk te stoppen. Door dit vaccin kunnen we onze medewerkers en patiënten beschermen en kijken we hoopvol uit naar een toekomst zonder coronamaatregelen.”

Longarts Lidia ziet in haar werk dagelijks wat COVID-19 doet met mensen: “Het risico dat je van het vaccin een bijwerking krijgt, is zoveel kleiner dan dat je een heftig beloop hebt van COVID-19. Je kunt zomaar een jaar uit de running zijn, blijvende longschade aan de ziekte overhouden, of eraan overlijden. Ik ben in mijn werk continu bang om anderen te besmetten. Ik heb kwetsbare patiënten tegenover me en kwetsbare mensen in mijn persoonlijke omgeving. Het is zo ontzettend belangrijk dat we elkaar niet meer kunnen besmetten. Deze start van de vaccinaties is een belangrijk moment. Dit is het moment dat we stap voor stap afscheid mogen nemen van overvolle COVID-afdelingen, angst en eenzaamheid. Dit geeft weer hoop!”

Welke ziekenhuismedewerkers worden eerst gevaccineerd?
Het ministerie van VWS heeft na een oproep vanuit de ziekenhuizen 30.000 vaccins vervroegd beschikbaar gesteld voor medewerkers die directe patiëntenzorg verlenen op de IC, SEH en de COVID-afdelingen. Door de landelijke schaarste aan vaccins betreft het niet alle medewerkers van die afdelingen. Voorlopig gaat het om de zorgmedewerkers waarbij uitval door ziekte directe gevolgen heeft op de beddencapaciteit van het ziekenhuis. Denk hierbij aan verpleegkundigen en artsen die structureel of langdurig zijn ingeroosterd op de betreffende afdelingen. Zij hebben een uitnodiging ontvangen.

Ook medewerkers woonzorglocaties CuraMare ontvangen hun vaccinaties
Vanaf vrijdag 8 januari worden zorgmedewerkers van onze woonzorglocaties ook gevaccineerd. Dit vindt plaats op de landelijke vaccinatielocaties en de betreffende medewerkers hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. CuraMare outbreak coördinator Marjolein van der Tang: “Met zijn allen hebben we de afgelopen maanden alles in het werk gesteld om het coronavirus het hoofd te bieden. Een volgende stap in de strijd, zo zie ik de vaccinatie! Laten we dit gezamenlijk doen!” In navolging van de routekaart van de overheid, zullen de overige medewerkers van CuraMare ook een uitnodiging ontvangen de komende maanden.

Over het vaccin
De zorgmedewerkers krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin, dat een bescherming van 95% tegen het virus biedt na twee vaccinaties. Het vaccin is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zij toetsen de vaccins op veiligheid, betrouwbaarheid en werkzaamheid.