Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

LTO Noord bezorgd over 'vogelvrij verklaren' van Zuid-Hollandse boeren

Foto

LTO Noord vreest dat Zuid-Hollandse boeren gedwongen onteigend kunnen worden als Provinciale Staten 6 maart 2024 instemt met een voorstel van het dagelijks bestuur om het verkopen van grond voor boeren aantrekkelijker te maken. "De zoveelste klap. Wanneer houdt het op?", vraagt voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord Zuid-Holland zich af.

Boeren die hun grond verkopen krijgen als met het plan wordt ingestemd, niet alleen de waarde van de grond en de gebouwen erop, maar ook een schadeloosstelling voor het verhuizen, aankoop van nieuwe grond en juridische bijstand. Omdat de Europese regels zeggen dat bij staatssteun ook de mogelijkheid tot gedwongen onteigening moet worden vastgelegd, betekent dit dat het gedwongen uitkopen van boeren met dit plan mogelijk wordt gemaakt.

Dit geldt voor zeven landbouwgebieden in de provincie, waaronder Goeree-Overflakkee. Deze gebieden zijn belangrijk voor het aanleggen van NNN, Natuurnetwerk Nederland, een verbinding van bestaande en nieuwe natuurgebieden. LTO Noord ziet het voorstel als een 'geitenpaadje' om onder een belofte in het coalitieakkoord uit te komen om geen gedwongen onteigening plaats te laten vinden ten behoeve van stikstofreductie.

"Je wordt gewoon in de maling genomen", zegt Arie Verhorst. "Het is juist volledig tegen het belang van boeren. Op het moment dat je gedwongen onteigend wordt, ben je als boer vogelvrij. Je wordt onder druk gezet en in een fuik gedreven. Je kan een verbod krijgen om je eigen grond, je eigen huis te betreden. Dat is enorm heftig en heeft een grote impact op boeren en hun gezinnen."

LTO Noord voelt zich in de maling genomen. "Boeren dachten dat met een coalitie van onder andere BBB en VVD en de gedane beloftes, dat er geen gedwongen onteigening plaats zou vinden. Maar zij komen van een koude kermis thuis. We zijn extreem teleurgesteld. Ook in deze partijen", zegt Arie Verhorst. "Ik hoop dat de provincie alsnog tot inkeer komt. Zodat we weer kunnen werken aan een gezamenlijke aanpak."