Luchtbus en vuurwerk in beslag genomen

logopolitieDirksland - Politiepersoneel van district de Eilanden hield, samen met medewerkers van het Regionaal Milieuteam en Staatbosbeheer, maandag 23 november 2009 in de vroege ochtenduren een controle.

Naar aanleiding van binnengekomen tips over stroperij zijn bij twee woningen doorzoekingen verricht. In een woning aan de Oranjelaan is bij de 53-jarige bewoner een .22 buks en munitie aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte is in verzekering gesteld en na verhoor heengezonden. Bij een 28-jarige bewoner aan de Onwaardsedijk werd een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk in de vorm van nitraatklappers gevonden. Dit is in beslag genomen. Tegen beide verdachten is proces-verbaal opgemaakt.