Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Mastertitel voor student met onderzoek naar zeehonden op Groene Stranden

Foto

Anne-Joëlle Derksen uit Arnhem heeft op woensdag 15 mei 2024 haar Master titel (Msc) behaald aan de Wageningen Universiteit (WUR) met haar studie in Master Tourism, Society and Environment. Haar onderzoek, getiteld "Understanding Human-Seal Coexistence on Green Beaches: A Case Study of De Kwade Hoek Beach, The Netherlands", heeft zich gericht op de interactie tussen mensen en zeehonden op de Groene Stranden, specifiek Strand De Kwade Hoek.

Gedurende 2 jaar heeft Anne-Joëlle onderzoek gedaan naar hoe zeehonden worden behandeld op de Groene Stranden, met de focus op Strand De Kwade Hoek. Op Goeree-Overflakkee bevinden zich twee Groene Stranden, namelijk Strand De Kwade Hoek en Strand Westhoofd. Tijdens haar onderzoek heeft zij samengewerkt met Geert Faasse, een van de oprichters van Het Groene Strand op Goeree-Overflakkee en Natuurgids op de Kwade Hoek.

De stranden op Goeree-Overflakkee worden intensief gebruikt en dienen als leefgebied voor zowel zeehonden als mensen, wat soms tot conflicterende belangen leidt. Er zijn twee soorten zeehonden te vinden, gewone en grijze zeehonden, welke het strand gebruiken als rustplek en ook pups daar laten liggen tot de moeder terugkeert.

Om zeehonden te helpen die gewond of ziek zijn, worden zij gemonitord door zeehondenwachters in samenwerking met A-Seal op Goeree-Overflakkee. Deze zeehondenwachters creëren een rustige omgeving met afzettingen en borden, waarbij de dieren 24 uur worden geobserveerd. Indien nodig worden ze opgevangen door A-Seal voor verdere verzorging.

Het onderzoek van Anne-Joëlle belicht onder andere hoe er wordt omgegaan met rustende zeehonden, de regelingen omtrent opvang, voorlichting en handhaving. Een van de aanbevelingen uit haar onderzoek is dat er meer aandacht moet worden besteed aan voorlichting en handhaving, aangezien mensen vaak niet weten hoe ze met zeehonden moeten omgaan op de stranden.

Het benadrukken van het belang van afstand houden en het aanlijnen van honden wanneer zij een zeehond tegenkomen, is essentieel. Hoewel de zeehonden thuishoren op het strand, met mensen als gasten, kan voorlichting helpen om mogelijke situaties beter te begrijpen en te voorkomen. In noodgevallen waarbij een zeehond in nood verkeert, kan er contact worden opgenomen met de meldkamer via 144.