Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Meer gymzalen nodig in Middelharnis-Sommelsdijk

Foto

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee beslist donderdag 6 juni 2023 in de raadsvergadering of er twee nieuwe gymzalen komen in Middelharnis-Sommelsdijk. Daarmee zou afgeweken worden van de Verordening voorzieningen onderwijs Goeree-Overflakkee 2023.

Er blijkt namelijk te weinig beschikbare ruimte te zijn voor gymlessen in Middelharnis-Sommelsdijk. Er zijn zeven basisscholen en drie scholen voor voortgezet onderwijs, die samen elf gymlokalen delen. Op basis van berekeningen van de Onderwijsinspectie blijkt dat er momenteel een tekort is aan 2,4 gymzalen.

Het college van B&W heeft eerder het besluit genomen om het tekort aan bewegingsonderwijs tijdelijk op te vangen in sporthal De Gooye in Dirksland. Dat is echter geen structurele oplossing, ook omdat het ernaar uitziet dat de leerlingenaantallen de komende twintig jaar blijven groeien. Daarnaast zijn er andere maatschappelijke partijen die gebruik maken van de gymzalen, zoals Kwadraad Maatschappelijk Werk, Sport4AllGO, KinderPaleis en Albeda.

Het college heeft zes mogelijke locaties voor de gymzalen bedacht, zoals aan de achterzijde van De Staver en op de Sportlaan bij de voormalige locatie van OBS Het Kompas.

Als de gemeenteraad instemt met het uitbreiden van de capaciteit, dan wordt er voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld om het plan uit te werken. Daarmee kan een ontwerp worden gemaakt voor een aanbestedingstraject. Daarnaast wordt dan een investeringsbedrag van € 3.300.000 opgenomen in de Kadernota 2025.