Meer oplaadpalen voor elektrische auto's op Goeree-Overflakkee

logo_goeree-overflakkeeHet aantal elektrische auto's groeit en daarmee ook de vraag naar oplaadpunten. De gemeente Goeree-Overflakkee geeft daarom dit jaar een extra impuls voor het plaatsen van elektrische oplaadpalen. De gemeente is hiervoor een samenwerking aangegaan met Allego, een organisatie die gespecialiseerd is in het plaatsen en onderhouden van elektrische oplaadinfrastructuur.

Het uitbreiden van het oplaadnetwerk voor elektrische auto's start met veertien nieuwe locaties op veelal strategische plekken op Goeree-Overflakkee. De gemeente heeft de intentie om in iedere dorpskern minstens één oplaadpaal te realiseren. Inwoners kunnen via de website www.openbaarladen.nl/goeree-overflakkee een openbare oplaadpaal aanvragen om het oplaadnetwerk verder te laten groeien.

Hiervoor gelden wel een paar spelregels. De gemeente verleent alleen medewerking aan de realisatie van een oplaadpunt aan de openbare weg, als er geen gelegenheid is om op eigen terrein op te laden en/of als bestaande mogelijkheden onvoldoende voorzien in de behoefte naar oplaadpunten. Vervolgens wordt gezocht naar de beste locatie in de openbare ruimte binnen een straal van 250 meter van de aanvrager. Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd voor iedere e-rijder toegankelijk, bewoners krijgen dus geen 'eigen' oplaadpunt of parkeerplaats.

Op de website www.openbaarladen.nl/goeree-overflakkee vindt u informatie over het indienen van een aanvraag voor een oplaadpunt en de nieuw te ontwikkelen oplaadpunten.