MMZ officieel van start bij Zuidwester

Foto

Op 8 september 2009 is officieel de nieuwe opleiding Medewerker Maatschappelijk Zorg bij Stichting Zuidwester van start gegaan. Door middel van het hijsen van een vlag door de eerste benoemde MMZ-leerling Mark Ritmeester en adjunct-directeur Jeroen Hopmans van Zadkine Zuid-Hollandse Eilanden is in het bijzijn van 23 klasgenoten, werkbegeleiders, praktijkopleiders en het team OCZ het startsein gegeven.

"De vlag symboliseert de integrale aanpak van de opleiding. Als puzzelstukken passen onderwijs en werkveld in elkaar. De al acht jaar bestaande samenwerking in de incompany-opleiding is hierdoor geïntensiveerd", licht Sylvia Verwijs Hoofd Opleiding bij Stichting Zuidwester toe. "Deze maatwerkopleiding is volgens de richtlijnen van het landelijke kwalificatiedossier, maar afgestemd op de specifieke beroepspraktijk. Het eigen leerproces van de deelnemer is richtinggevend", zo verteld Hopmans.

Leren met baangarantie
De MMZ opleiding is gebaseerd op de benodigde competenties in de beroepspraktijk van de gehandicaptenzorg en de deskundigheid vanuit de praktijk wordt ingebracht in de opleiding. Dit door samen te ontwikkelen en ook praktijkopleiders/gastdocenten van Zuidwester lessen te laten verzorgen. Het betreft de variant van de beroepsbegeleidende leerweg, het zogenaamde werkend leren. De leerling is hierbij in dienst van Zuidwester via een leerarbeidsovereenkomst en gaat een dag per week naar "school". Per schooljaar worden er 24 felbegeerde opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld. Bij het afronden van deze opleiding is men verzekerd van een baan binnen een van de regio's Zeeland, West-Brabant of Zuid-Holland waar Zuidwester actief zorg en ondersteuning biedt aan cliënten.