Nationale Voorleesdagen in Ouddorp

Foto

In het kader van VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) werkt men in Ouddorp samen rondom het thema van de Nationale Voorleesdagen 2015. Het prentenboek van het jaar is 'Boer Boris gaat naar zee'. De peuterspeelzalen, het kinderdagverblijf en de groepen 1 en 2 van de basisscholen te Ouddorp hebben daarom woensdag 21 januari 2015 genoten van een heerlijk voorleesontbijt, ontbijten en voorlezen met het prentenboek van Boer Boris als leidraad.

Ketelpakken, tractoren, koffertjes en andere spulletjes die in het boek voorkomen werden aan de kinderen tentoongesteld. De hierop volgende week zullen alle betrokken partijen nog werken rondom hetzelfde thema en zullen ze donderdag 29 januari allemaal van eenzelfde afsluiting genieten. Het is een positief initiatief om op deze manier met elkaar samen te werken en zo weer een stap in de goede richting te zetten om tot een goede doorgaande lijn voor ieder kind te komen. Want dat is het uiteindelijke doel.