Nu op de radio: Archipel Actueel

Natuurorganisaties denken mee over nieuwbouw waterschap

Foto

Het Waterschap Hollandse Delta zal bij de bouw van een werf in Oude-Tonge meer rekening gaan houden met de natuur, zoals aangevraagd door Water Natuurlijk, een van de partijen binnen het waterschap. Het waterschap beheert ongeveer 200 terreinen met verschillende gebouwen, waaronder rioolwaterzuiveringen, gemalen, en steunpunten. Daarnaast zijn er steunpunten of werven die dienen voor zaken zoals zoutopslag, stalling van materiaal, werkplaatsen en kantoren.

Bij de besluitvorming over de nieuwbouw in Oude-Tonge in de Verenigde Vergadering van het algemeen bestuur, heeft de partij Water Natuurlijk ingestemd met de nieuwbouw onder de voorwaarde dat lokale natuurorganisaties worden betrokken bij de inrichtingsplannen. Het doel is dat de inrichting en het beheer van de terreinen bijdragen aan de versterking van biodiversiteit en fungeren als het visitekaartje voor het beleid van het waterschap. Het realiseren van nieuwbouw biedt een uitstekende gelegenheid om stappen te zetten in deze richting. Zowel in de ontwerpfase van de werf in Oude-Tonge als van een andere werf in Vierpolders zullen biodiversiteit en klimaatadaptatie worden geïntegreerd.