Nazorg van grote waarde na IC-opname in ziekenhuis Dirksland

Foto

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft sinds 2012 een nazorgteam voor ex-IC-patiënten. Linda Berger en Leandra Grootenboer, beiden verpleegkundigen op de Dirkslandse Intensive Care, bieden nazorg in de vorm van (telefoon)gesprekken en bijeenkomsten. Ex-IC-patiënten, maar ook nabestaanden, ervaren dit als een waardevolle bijdrage aan hun verwerkingsproces, want een IC-opname is een heftige ervaring voor zowel patiënt als naasten.

Zo is er onlangs een terugkomdag georganiseerd voor ex-IC-coronapatiënten die in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis waren opgenomen. Nazorgverpleegkundigen Linda en Leandra organiseerden in theetuin ‘de Keizershof’ in Stellendam een informele bijeenkomst waar ex-IC-coronapatiënten samen met hun partner/naaste ervaringen konden uitwisselen over de achterliggende zware periode. Er werd gelachen, er werd gehuild.

Alle aanwezigen kampen nog dagelijks met de gevolgen van hun IC-opname. De ene patiënt kampt met fysieke problemen, een ander worstelt met cognitieve beperkingen. De sfeer was gemoedelijk en heel open, veel mensen vonden herkenning bij elkaar. De meeste patiënten weten weinig van hun IC-periode, doordat ze slapend werden gehouden. Bij het wakker worden uit deze kunstmatige slaap kampten velen met hallucinaties. “Het is dan heel fijn te merken dat je daarin niet de enige bent.”

Voor nazorgverpleegkundigen Linda en Leandra was dit ook een bijzondere middag. Zij hebben, net als hun teamgenoten op de IC, deze patiënten in kritieke toestand verpleegd. Ook hebben zij nazorggesprekken met de patiënten en hun partners/naasten gevoerd. Het is fijn om deze patiënten en hun naasten nu de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, zonder de klinische setting van een ziekenhuis. “We zijn zeker voornemens om in de toekomst meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren”.

Foto: Het IC nazorgteam bestaat uit Leandra Grootenboer (links) en Linda Berger (rechts)