Niet de zoveelste nieuwe lokale omroep

Foto

Stichting Regionaal Mediaplatform Goeree-Overflakkee is een nieuw initiatief voor de gemeente Goeree-Overflakkee met als doel lokale nieuwsvoorziening te leveren op alle mediavlakken. Het mediaplatform heeft hiervoor een uitzendvergunning aangevraagd bij het Commissariaat voor de Media. Het platform heeft een innoverend plan van aanpak geschreven waarmee men pretendeert een kwaliteitsslag te maken met de lokale nieuwsvoorziening op Goeree-Overflakkee.

"Wij zeggen bewust niet de zoveelste nieuwe lokale omroep te zijn voor Goeree-Overflakkee", aldus voorzitter Gerrit Poortvliet, "Nu Goeree-Overflakkee een dusdanig grote gemeente is geworden is er naar de mening van het bestuur behoefte aan een professionele partij die groter denkt dan een traditionele lokale omroep. Vandaar dat wij gekozen hebben om als regionaal mediaplatform te opereren." Het doel is het bundelen van informatie die zowel van onderaf (de burger) als van bovenaf (de markt en de overheid) komt en om daarmee de inwoners van Goeree-Overflakkee en omstreken goed te informeren en te bereiken. Het regionaal mediaplatform zet daarvoor radio, televisie, internet en sociale media zoals Twitter en Facebook in.

Kwaliteitsnorm
De stichting heeft een organisatie voor ogen die men kan voorstellen als een kleine RTV Rijnmond. Dus een zelfstandige onafhankelijke redactie gevormd door verschillende redactieleden en een hoofdredacteur. Daarnaast twee coördinatoren die de dagelijkse leiding voor hun rekening nemen, een voor de radio en een voor TV/internet. Maar ook verschillende (vrijwillige) omroepmedewerkers voor de productie. De organisatie zal dagelijks producten brengen op radio, televisie en internet. Deze producten zullen als kwaliteitsnorm hebben dat ze (indien gewenst) uitgewisseld kunnen worden met andere regionale omroepen zoals RTV Rijnmond en omroep Zeeland.

FlakkeeNieuws als mediapartner
"Om direct te starten met een professionele basis hebben wij een ervaren mediapartner gevonden in de organisatie FlakkeeNieuws", aldus Poortvliet, "Deze organisatie opereert al jaren op internet met haar nieuwswebsite en heeft daarnaast voldoende kennis om professionele televisie te maken. De gemeente pakte de eilandmarketing serieus aan door er zelfs een wethouders functie voor vrij te maken dus ook wij willen goed beslagen ten ijs komen en vanaf dag 1 professionele producten maken voor Goeree-Overflakkee." Voor de productie van radio heeft het platform een deskundige met 25 jaar radio ervaring in de arm genomen.

Samenwerking bestaande omroepen
Om tot een nieuwe organisatie te komen heeft het bestuur in 2012 een uitnodiging tot kennismaking gestuurd naar de lokale omroepen van de oude gemeenten op Goeree-Overflakkee. "Bestaande kennis mag niet verloren gaan", legt secretaris Arie van der Maas uit, "dus waarom niet al in een vroeg stadium kijken of het tot een samenwerking kan komen?" Maar beide omroepen, Radio Goeree Lokaal en Radio Superstar wenste tot op dit moment niet in te gaan op de uitnodiging. "Jammer", aldus van der Maas, "want er wordt straks maar 1 vergunning uitgegeven door de gemeente, een oplossing voor bestaande omroepmedewerkers is gewenst. " Regionaal mediaplatform Goeree-Overflakkee biedt een opleidingstraject aan voor huidige omroepvrijwilligers. In dit traject wordt bestaande kennis getoetst en waar nodig wordt er een opleiding aangeboden voor het vakgebied waar de omroepmedewerker talent voor heeft.

Geen subsidie
Penningmeester Hendrik Baas: "Onze organisatie is dusdanig vormgegeven dat een gemeentelijke subsidie niet noodzakelijk is voor het bestaan van ons platform. Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemend Goeree-Overflakkee behoefte heeft aan een nieuwe mediapartij en snel de resultaten zal zien van de advertentie mogelijkheden, hetgeen uiteraard onze inkomstenbron is." Gemeenten in Nederland krijgen van het Rijk geld ter beschikking om de lokale omroep organisatie in haar gebied te ondersteunen. "Uiteraard is de subsidie wel gewenst, dat geeft ons ruimte in de programmering en een basis om de vaste lasten te dekken en dat is prettig."

Meerdere gegadigden
Het Commissariaat voor de Media meldde dat drie partijen een verzoek voor een uitzendvergunning hebben ingediend. Volgens de gebruikelijke procedure wordt aan de gemeenteraad gevraagd welke partij zij geschikt acht representatief te zijn voor de gemeente Goeree-Overflakkee en haar beleid. Wanneer de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee beslist welke organisatie de komende vijf jaar de licentie toegewezen krijgt is nog niet bekend maar naar verwachting zal dit niet al te lang duren.

Meer informatie op: regionaalmediaplatformgo.nl waarop u ook kunt meepraten over de nieuwe lokale omroep.

DeltaFiber